Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo z rebalansom letošnjega proračuna predvidoma prejelo dodatnih 145,7 milijona evrov proračunskih sredstev, poroča STA. Največ sredstev, to je približno 86,5 milijona evrov bodo namenili za transferje za socialno ogrožene. Na ministrstvu so še pojasnili, da bodo dodatna sredstva v največji meri namenjena financiranju družinskih transferjev in transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Z letom 2019 so se namreč po njihovih navedbah zaradi ugodnih gospodarskih gibanj odpravili praktično vsi varčevalni ukreši na področju družinskih transferjev in transferjev najranljivejšim posameznikom in gospodinjstvom.

V celoti so se tako sprostili otroški dodatki in državne štipendije, dodatek za velike družine postaja univerzalna pravica ter ni več vezan na cenzus. Z letošnjim letom je materinsko nadomestilo neomejeno, omejitev za starševsko nadomestilo se iz dvakratnika povprečne plače vrača na 2,5 – kratnik, porodniška nadomestila bodo ponovno predstavljala 100 odstotkov povprečne plače v zadnjih 12 mesecih. Tako Slovenija s tem po prepričanju ministrstva ostaja socialna država in obenem država z eno najbolj ugodnih družinskih politik na svetu.

Na ministrstvu bodo ustrezno prilagodili porabo sredstev na drugih postavkah v okviru finančnega načrta, ker bo za omenjene transferje in nadomestila letos treba nameniti več sredstev (ta presegajo predvidenih dodatnih 145,7 milijona evrov). Ukrepi, ki jih pripravljajo, bodo predstavljeni po navedbah ministrstva v kratkem.

 

postavka ministrstva                        dodatna sredstva

————————————————————-

transferji za socialno ogrožene                  86.539.331

transferji za socialno vključevanje invalidov    23.604.472

starševska nadomestila                           22.656.358

otroški dodatek                                  13.636.754

drugi družinski prejemki                          5.507.584

izvajanje zakona o osebni asistenci               2.050.000

štipendije                                          759.723

Vir: MDDSZ

 

M.I.