Bo prihodnji teden znan izvajalec del za zamenjavo zemljine v dveh celjskih vrtcih?

Foto: pixabay.com

Onesnaženost zemljine na področju nekaterih vrtcev v Celju je pereč problem, ki se ga zavedajo tudi na okoljskem ministrstvu. Zato po poročanju STA zagotavljajo, da bo postopek izbora izvajalca sanacije zemljine za prva dva vrtca zaključen v naslednjem tednu. Sanacijo naj bi po njihovih navedbah izvajal ponudnik, ki bo med samo sanacijo in po njej zagotovil popolno varnost okolja in zdravje otrok.

Pristojno ministrstvo je danes sporočilo, da sta na javni razpis prispeli dve ponudbi za izvedbo sanacijskih del zamenjave zemljine na območju prvih dveh vrtcev. Ponudnika naj bi oddala pomanjkljivi vlogi zato so jih pozvali, da svoji vlogi dopolnijo. Rok za oddajo dopolnjenih vlog se izteče v petek. Nato na ministrstvu predvidevajo, da bodo izvajalca izbrali v prihajajočem tednu.

Trenutno je za omenjeno sanacijo na voljo 600.000 evrov. Za izvedbo sanacije bo izbran tisti ponudnik, ki bo jasno predstavil, od kod bo pripeljal novo zemljino ter kako in kam bo odstranil onesnažen izkop, da bo s tem zagotovil popolno varnost okolja ter zdravja otrok in prebivalcev Celja.

Zaradi zavedanja ministrstva o problematiki onesnaženosti zemljine na območju nekaterih vrtcev v Celju si aktivno prizadevajo za rešitev tega perečega problema ter za sistematično ureditev težave z onesnaženostjo tal v podobnih primerih. Za potrebe sanacije zemljine v celjskih vrtcih je pristojno ministrstvo leta 2018 najprej pripravilo pravno podlago. Tako so pripravili uredbo za ugotavljanje stopnje preobremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

Z odlokom so vrtce Mavrica in Zarja v Celju razglasili za degradirano območje zato so tudi določili, da se območje sanira z zamenjavo zemljine na teh igriščih. V ta namen je ministrstvo v letošnjem letu že izvedlo eno analizo onesnaženosti tal v vrtcih. Na podlagi pridobljenih podatkov omenjene analize so na ministrstvu skupaj z Mestno občino Celje pripravili prioritetni vrstni red sanacije vrtcev.

Celjska občina je že poskrbela za zamenjavo zemljine na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji in igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Na teh območjih je bila zemljina zamenjana zaradi presežene kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka.

M.I.