Čebela – postala beseda leta

Foto: pixabay.com

Izbor besede leta, je potekala že tretje leto zapored. V tem izboru Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izbira, besedo, ki zaznamuje določeno leto. Leto 2018 je tako najbolj zaznamovala beseda čebela, kateri sledita besedi mikroplastika in skodelica kave. Letos je v akciji sodelovalo 2000 glasovalcev, kar je največ do sedaj so povedali na ZRC SAZU.

V finalnem izboru so se za besedo leta potegovale naslednje besede: čebela, mikroplastika, skodelica kave, generalka, orbanizacija, risoroman, sovraštvo, tekstati, tipanka in varda. Slovenska tiskovna agencija (STA) je zapisala, da se je razvrstitev finalnih besed vzpostavila že prvi dan in se v takšni obliki obdržala do konca glasovanja.

STA je za komentar izbora besede leta poprosila raziskovalca Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in soavtorja Terminološkega slovarja čebelarstva ter ljubiteljskega čebelarja Simona Atelška. Le-ta je povedal, da je strokovno besedišče  čebelarstva posebno po tem, da ima zelo malo privzetih besed. »To pa zato, ker smo bili Slovenci že z Antonom Janšo, ki je bil v 18. stoletju celo dvorni učitelj čebelarstva pri Mariji Tereziji, v tej panogi zelo napredni in smo svoje znanje izvažali, ne pa ga prevzemali od drugod, kar je recimo veljalo pri pravu, vojski ipd«, je dodal Simon Atelšek.

Simon Atelšek je še dodal, da Slovenci zelo spoštujemo čebelo, saj smo naredili sebi enako in smo jo počlovečili. »Za čebele tudi v strokovni literaturi nikoli ne zapišemo, da poginejo, temveč umrejo«, je dodal Atelšek. Svoje razmišljanje za STA je Simon Atelšek zaključil z besedami: »Poleg tega smo izraz za matico izpeljali iz besede mati, medtem ko se glavni čebeli v panju v angleščini reče queen in v nemščini Koenigin. Iz jezika je vsekakor razbrati, da Slovenci čebelo od nekdaj zelo cenimo«.

Na inštitutu predloge za besedo leta sprejemajo skozi celo leto. Prav tako pri izboru upoštevajo predloge za novotvorjenke. In, ker je nekaj besed zamudilo letošnji rok so jih na inštitutu uvrstili na seznam za besedo leta 2019 je za STA povedala strokovna članica komisije Simona Klemenčič. »Pri tem je glavno, a ne izključno vodilo, da beseda leta ilustrira dogajanje v jeziku, skozi katerega se zrcalijo spremembe v družbi, kulturi, tehnologiji … Kandidatke za besedo leta predstavljajo ilustracijo preteklega leta«, je povedala Klemenčičeva o tem kaj predstavlja beseda leta.

Povejmo tudi, da je komisija izbirala tudi med več kot 20 pesmimi, ki so vsebovale vse besede finalistke. Po njihovem mnenju je najboljša pesem Jelene Isak Kres. Izmed vsem prispelih besed so izpostavili tudi najbolj izvirno novo besedo, katera je postala beseda drečka in pomeni vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah.

Predhodni zmagovalki tega natečaja sta bili beseda begunec, leta 2016 in besedna zveza evropski prvaki,  leta 2017.

M.I.