Cinkarna Celje mora nemudoma poskrbeti za postavitev hidravlične zapore pred iztokom Ložnice v Hudinjo ter na stiku Voglajne z Ložnico

Foto: Jure Hictaler

V Cinkarni Celje so včeraj na novinarski konferenci predstavili izsledke družbe CDM Smith v okviru Ocene ekološkega tveganja za zdravje ljudi. Omenjena družba je letos na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne v Celju izvedla Oceno ekološkega tveganja 2018 za vodotoka Hudinja in vzhodna Ložnica zaradi suma vtoka onesnažene podtalnice v omenjeni reki. Ekološki preizkusi na onesnaženi podtalnici na mestu vtoka v vodotok kažejo na ekološko poslabšanje ekološkega stanja rek Ložnica in Hudinja. Zaradi tega je CMD Smith Cinkarni Celje navedel več priporočil za izboljšanje stanja. Cinkarna Celje mora nekatera priporočila pričeti izvajati nemudoma.

Rezultati analiz temeljijo na nizozemskem Zakonu o zaščiti tal in Ukrepih za sanacijo onesnaženih tal. Tako so v CMD Smith za potrebe Ocene ekološkega tveganja 2018 izvajali vzorčenje podtalnice, vzorčenje površinske vode na različnih lokacijah, vzorčenje obstoja drobnih vodnih živali, ki so nepogrešljive za delovanje vodnih ekosistemov, ekotoksikološko vzorčenje v HI coni ter izdelali in preizkusili računalniški model za določitev obremenitve vodotokov. V sklopu te Ocene ekološkega tveganja 2018 je bilo nameščenih 13 novih vodnjakov za namen spremljanja podtalnice, vzeti so bili tudi vzorce tal za kemijsko analizo in rentgensko mikroanalizo.

Rezultati Ocene ekološkega tveganja in predvideni ukrepi

CMD Smith je na podlagi pridobljenih rezultatov analiz predstavil, da onesnažena podtalnica na mestu vtoka v vodotok pripomore k poslabšanju ekološkega stanja rek Hudinje in Ložnice. Pri mostu čez Kidričevo cesto prihaja do negativnega vpliva na vodne rastline zaradi cinka iz aktualne proizvodnje Cinkarne, prav tako na tem območju prihaja do povečane količine arzena. Na lokaciji stika stare struge Voglajne z Ložnico prihaja do vtoka podtalnice onesnažene z arzenom. Zato mora Cinkarna nemudoma namestiti hidravlične zapore s sistemom črpanja in čiščenja vode za 5 do 10 let in ves čas izvajati ustrezen monitoring. Enak proces velja tudi za lokacijo pred iztokom Ložnice v Voglajno, kjer prihaja do vtoka podtalnice onesnažene s cinkom in klorbenzenom. Tudi na ostalih treh lokacijah kjer so v CMD Smith izvajali monitoring so ugotovili povečano koncentracijo cinka za katerega pa niso morali dokončno trditi, da se le-ta prenaša v Ložnico. Zato morajo v Cinkarni na teh lokacijah naslednjih 5 do 10 let izvajati ustrezen monitoring.

M.I.