V ponedeljek 11. 2. 2019 je minister za zdravje Samo Fakin opravil srečanje z direktorji zdravstvenih domov in pri tem ocenil, da težave so, vendar naj nobena od teh ne bi bila tako alarmantna, da bi bil sistem primarnega zdravstvenega varstva v razpadu ali razsulu. Vendar kljub njegovim zagotovilom je zanimivo nadaljevanje, ko je poudaril, da bo sedaj srečanje z direktorji zdravstvenih domov, direktorji ZZZS, NIJZ in Združenjem zdravstvenih domov ter posameznimi predstavniki ministrstva potekalo dvakrat na mesec.

Po izzivih s katerimi se bo moralo zdravstvo na primarni ravni spopasti in za katere so si bili enotni  tako direktor ZZZS Marjan Sušelj, direktor Združenja zdravstvenih domov Slovenije Marjan Pintar ter  vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ Radivoje Pribaković Brinovec, da jih je potrebno nujno vpeljati, ravno ne potrjujejo besed ministra. Izzivi, ki se jih je potrebno lotiti so: prenova obračunskega modela, predvsem destimuliranje ekscesnih preobremenitev pri nekaterih zdravnikih, administrativne razbremenitve, predvsem prenos določenih pooblastil na diplomirano medicinsko sestro, izboljšanje informacijskega sistema, nova opredelitev glavarinskih količnikov in standardov, selektivno nagrajevanje (tisti, ki delajo več, bodo dobili višje plačilo in obratno), prehod oseb, starejših od 19 let, od pediatra k družinskemu zdravniku, urediti delo na dveh deloviščih (ambulantno delo in delo v NMP).

Da je bila politika tako predhodne vlade kot pristojne ministrice Milojke Kolar Celarc domala katastrofalna, kažejo tudi besede, da bodo morali plačniki, stroka in sindikati ponovno opredeliti, kaj je potrebno opraviti za polno plačilo. Prav tako še ni jasno kako dolgo bo še trajalo, da se realizirajo vse zahteve stavkovnega sporazuma prejšnje vlade. V naslednjem stavku minister namreč trdi, da naj bi bil standard v stavkovnem sporazumu tako znižan, da bi sistem potreboval 200 novih zdravnikov. Kljub temu je zanimivo, da družinski zdravniki opozarjajo, da so trenutni normativi bistveno previsoki in da tudi zaradi administrativnih ovir težko optimalno oskrbujejo svoje paciente, kajti Igor Muževič, predsednik sindikata družinskih zdravnikov je na to navajanje ministra za Večer povedal, da so standardi izračunani z birokratsko enačbo.

Marjan Pintar je poudaril tudi, da se direktorji zdravstvenih domov srečujejo z neenakomerno obremenitvijo timov in da hkrati ne prihaja do selitve pacientov od najbolj obremenjenih zdravnikov k tistim manj obremenjenim. Zato je po njegovih besedah še kako na mestu, da se uredi sprememba modela financiranja ambulant.

Ob tem povejmo, da je Igor Muževič za Večer še povedal, da na novinarsko konferenco ni bil povabljen nihče od delavcev v primarnem zdravstvu ali kogarkoli drugega, ki bi lahko zagovarjal pravice bolnikov.

M.I.