Kdaj bo znano stališče Nadzornega sveta in Uprave Cinkarne Celje zakaj ne bo prišlo do izplačila vmesnih dividend?

Foto: celje.info

Mineva mesec dni odkar sta predsednik uprave – generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina in član Nadzornega sveta omenjene družbe Borut Jamnik prejela sporočilo s katerim se del kapitalske družbe Cinkarne nanju obrača z novim konstruktivnim predlogom, ki naj bi bil v prid vseh delničarjev.

V predlogu je bilo omenjeno, da predlog manjšinskih delničarjev po odkupu lastnih delnic do 230 evrov na delnico ni bil sprejet in da uprava pooblastila za nakup lastnih delnic po ceni med 250 – 300 evrov, ki je bilo sprejeto na redni skupščini, kljub tretji alineji 34. člena Statuta ne izvršuje. Hkrati objavljena cenitev naročena s strani uprave sporoča, da ga tudi ne bo izvrševala. Zato zgoraj omenjenima deležnikoma, glede na novo nastalo situacijo in bilančno stanje družbe Cinkarna del kapitalske družbe pošilja nov predlog, da se sprejme sklep za izplačilo vmesne dividende – kot del redne dividende. V elektronskem sporočilu je bilo še zapisano, da je za sprejetje in izvrševanje takšnega sklepa lahko pristojna že uprava s soglasjem nadzornega sveta, je bilo sporočilo naslovljeno na zgoraj omenjeni osebi. Takšen predlog je bil podan zaradi enostavnejše in cenejše rešitve kot bi bila sklic nove skupščine na to temo.

Kot obrazložitev za takšno izplačilo vmesne dividende je bilo navedeno, da je imela družba na dan 30. 9. 2018 na računu 34,9 milijona evrov in lahko predhodno izplača vmesno dividendo. Prav tako naj bi bil predlog skladen s sprejeto strategijo 2019-2023 glede izplačila 75 odstotkov čistega dobička. Znane so tudi zadnje ocene stroškov okoljske sanacije in izplačilo vmesnih dividend ne bi vplivalo na realizacijo sanacije. Prav tako naj izplačilo vmesnih dividend ne bi vplivalo na izvedbo planiranih investicij, hkrati bi imelo izplačilo pozitiven učinek na trgovanje z delnico Cinkarne in bi se tudi povečalo zaupanje v delo uprave, nadzornega sveta in nenazadnje je to normalna praksa v poslovnem svetu.

Da so avtorji elektronskega sporočila pripravljeni na konstruktivno delovanje kaže tudi podatek, da bi po njihovem lahko družba izplačala dividendo v višini 17,14 evra na delnico, ampak bi se sami strinjali z višino 15 evrov na delnico, ki bi naj bila izplačana v januarju letošnjega leta.

V družbi, natančneje Uprava in Nadzorni svet sta se na elektronsko sporočilo odzvala 19. 12. 2018, v izjavi za javnost, v kateri so zapisali, da ima družba sprejeto dolgoročno strategijo, ki vključuje tudi način izplačila delničarjem/dividendno politiko in politiko odkupa lastnih delnic. Tako so ob pregledu predloga ugotovili da predlog le-ta odstopa od sprejete strategije, dividendne politike ter politike odkupa delnic. V nadaljevanju so še navedli, da bodo predstavili svoj predlog v zvezi z upravljanjem kapitala, ki bo celostno vključeval aktualne razmere ter dolgoročno strategijo družbe in interese delničarjev.

Vendar je od tega ponovno minilo več kot 14 dni in v Cinkarni Celje še vedno niso podali jasnega odgovora kako sami vidijo upravljanje kapitala v družbi in zakaj ne bodo posegli po izplačilu vmesnih dividend.

M.I.