Po poročanju STA je imela Slovenija 1. aprila letos 2.084.301 prebivalca ali 3400 več kot letošnjega 1. januarja. V prvem četrtletju leta 2019 se je število državljanov zmanjšalo, število tujih državljanov pa povečalo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je njihov delež zvišal na 6,9 odstotka.

V poprej omenjenem obdobju se je po podatkih statističnega urada število prebivalcev Slovenije zmanjšalo za 1600, število tujih državljanov se je povečalo za 5000. V začetku aprila 2019 je143.192 tujcev predstavljalo 6,9 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.

Aprila letos je prebivalstvo Slovenije sestavljalo 1.041.965 moških in 1.042.336 žensk. Med državljani Slovenije je delež žensk znašal 51,2 odstotka, pri čemer ta delež upada zelo počasi že nekaj let. Žensk med tujimi državljani je bilo 33,9 odstotka. Se je pa ta delež po večletni rasti od 1. januarja 2018 znižal za 1,4 odstotne točke.

M.I.