Tudi letos je bil podeljen Zlati kamen, ki je v osnovi sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Tako Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene in to je zagotavljanje pogojev za dobro življenje. Letošnja zaključna konferenca je potekala 7. marca v Kristalni palači v Ljubljani.

Na konferenci je Občina Šmarje pri Jelšah prejela priznanje za razvojno najbolj prodorno občino v regiji od Koroške do Posavja. Ob tem je strokovni svet v svoji utemeljitvi zapisal: ʺV strategiji Šmarja pri Jelšah je zapisano, da želi postati kraj »baročnih presežkov«. Kulturno dediščino so v Šmarju pri Jelšah res znali integrirati v razvoj kot malo kje pri nas. Zelo poudarjena vloga kulture ne pomeni, da občina ni aktivna tudi na drugih področjih. Pester seznam projektov vključuje od novega nizkoenergijskega vrtca do športnega parka, od muzeja baroka do poslovne cone. Kar je najbolj pomembno: vse te aktivnosti niso brez učinkov. Šmarje pri Jelšah sodi med relativno manj razvite slovenske kraje. Toda pri naši lanski analizi preboja se je uvrstil na dvanajsto mesto glede na izbrane ključne dinamične kazalnike.”

Zgodba Šmarja pri Jelšah ni pomembna kot dokaz, da gredo »baročni presežki« kulture še kako lahko vštric s hitrim razvojem. Ne. Šmarje pri Jelšah se lahko tako dobro razvija prav zato, ker v kraju cenijo dediščino, razumejo svoje korenine, vedo, v čem je identiteta kraja in na tem temeljijo razvoj. Zato je njihova zgodba pomembna.ʺ

Zlati kamen je tako tudi skupni projekt podjetij SBR in Planet GV. Pri vsebinskem razvoju in pri izbiri razvojno najbolj prodorne občine sodelujejo s strokovnim svetom Zlatega kamna, neodvisnim telesom, v katerega so vključeni tudi strokovnjaki s treh slovenskih univerz in prakse.

M.I.