Nekdanjemu poslovnemu direktorju Splošne bolnišnice Celje je Delovno sodišče v Celju s svojo odločitvijo pritrdilo, da je bil razrešen nezakonito. Po poročanju spletnega portala Novi tednik je tožbo, ki jo je vložil zoper celjsko bolnišnico dobil. Sodišče pa ni sledilo vsem njegovim predlogom. Delovno sodišče v Celju je odločilo, da je šlo za nezakonito razrešitev, ni pa ugodilo njegovi zahtevi, da mu mora bolnišnica izplačati okrog 40 tisoč evrov. To je namreč znesek, ki pomeni razliko v plači in prispevkih v primerjavi z delovnim mestom, ki ga zaseda zdaj z delovnim mestom, ki ga je imel pred tem. Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je Marjanu Ferjancu očital nesprejetje finančnega načrta in nepravilne prevedbe plač ob prehodu na nov plačni sistem leta 2008.

Ves čas je Marjan Ferjanc očitke zavračal in poudarjal, da je šlo za politično razrešitev, saj da je menjava na vrhu bolnišnice ustrezala takratni oblasti v državi. Obenem je poudaril, da je bolnišnica kljub slabim razmeram v zdravstvu v njegovem mandatu poslovala stabilno. V postopku je med drugim skušal dokazati, da je bil razrešen nezakonito tudi zato, ker je o tem odločal samo svet zavoda, njegove razrešitve pa ni predlagala vlada.

Na obravnavah je sodišče zaslišalo kar nekaj zaposlenih v upravi celjske bolnišnice in člane takratnega sveta zavoda bolnišnice, tudi takratnega predsednika sveta zavoda bolnišnice Andraža Jaklja. Po dogajanju v celjski bolnišnici so ravno Jaklja razrešili z mesta predsednika sveta zavoda zaradi nezdružljivosti funkcij, saj je direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož.

Sodišče je na obravnavah zaslišalo kar nekaj zaposlenih v upravi celjske bolnišnice in člane takratnega sveta zavoda bolnišnice. Med slednjimi tudi takratnega predsednika sveta zavoda bolnišnice Andraža Jaklja. Ravno Jaklja so po dogajanju v celjski bolnišnici razrešili z mesta predsednika sveta zavoda zaradi nezdružljivosti funkcij. Je namreč direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož.

 

M.I.