Od 14. do 16. maja potekajo na Gospodarskem razstavišču prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja, katere organizira Zveza društev upokojencev Slovenije in Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, soorganizator pa je tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Temeljni namen Dnevov medgeneracijskega sožitja je medsebojno povezovanje generacij, zmanjševanje socialne neenakosti, prenos znanj med generacijami in aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, politično in družbeno življenje.

Vse tri dni od 9. do 18. ure je Gospodarsko razstavišče stičišče medgeneracijskega povezovanja in prizorišče za aktualne razprave o trgu dela in upokojevanju, o možnostih učenja v vseh življenjskih obdobjih, primerih dobrih praks in sodelovanja na področju kulture in kreativnega rokodelstva. Vstop je na prireditev prost.

Vse tri dni se odvijajo okrogle mize, katerih osrednje teme so socialni in družbeni položaj mladih in starejših.

 

M.I.