Tudi letos je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opravil meritve vsebnosti svinca pri triletnikih, ki bivajo v Zgornji Mežiški dolini. Letos so bile izmerjene vrednosti med najnižjimi doslej, saj so tokrat imeli štirje otroci visoke vrednosti svinca v krvi.

V letošnjem letu je NIJZ na odvzem krvi povabil 115 otrok, starih tri leta. Na pregled so povabili triletnike iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Vabilu se je odzvalo 76 odstotkov vabljenih, kar pomeni, da so zbrali 87 vzorcev.

Analizo so tako opravili pri 39-ih dečkih in 48-ih deklicah. Rezultati so pokazali, da so imeli višje vrednosti svinca v krvi deklice iz občine Črna na Koroškem ter pri dečkih iz občine Mežica. Pri štirih otrocih so bile izmerjene visoke vrednosti svinca, kjer je najvišja vrednost močno odstopala od preostalih. Pri 59 otrocih pa je bila izmerjena vrednost nizka.

Letošnja analiza svinca v krvi pri triletnikih je pokazala rezultate, ki so bili v povprečju nižji kot v letih pred tem. Odstotek otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi pa je bil celo najnižji od začetka izvajanja meritev. S tem naj bi NIJZ izpolnil zastavljen cilj glede vsebnosti svinca v krvi otrok.

Da se vsebnost svinca v krvi otrok spreminja iz leta v leto precej spreminja, saj so bile v letu 2017 po sušnem maju pri otrocih ugotovljene visoke vrednosti svinca v krvi, v letošnjem letu pa so bile vsebnosti med najnižjimi. Za konec so na NIJZ še povedali, da prostora za raznos starih depozitov svinca v okolju in pojav novih emisij v Zgornji Mežiški dolini ni več.

M.I.