Prihaja čas oddaje napovedi za odmero dohodnine

Foto: pixabay.com

Slovenska tiskovna agencija (STA) navaja, da se z novim letom začenja čas oddajanja napovedi za odmero dohodnine. Same napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni potrebno vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. Tako je pomembno povedati, da bo v prihodnjih tednih potrebno prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejetih obresti in ustvarjenih kapitalskih dobičkov.

Do leta 2016 so morali zavezanci napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja – premičnega oziroma nepremičnega, ki so ga oddali v najem fizičnim osebam, oddati do sredine januarja. Z omenjenim letom je bil rok podaljšan do 28. februarja. To v letošnjem letu pomeni do 28. februarja 2019. V Sloveniji namreč od leta 2013 velja, da je davek od najemnin dokončen davek. Davčna stopnja v tem primeru znaša 25 odstotkov od davčne osnove. Le-ta se izračuna v višini prejete najemnine  in se zmanjša za 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je najemodajalec poravnaval sam.

Pri tem je STA navedla tudi, da letos napovedi ni potrebno vložiti zavezancem, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah preko upravnikov. V teh primerih je akontacijo dohodnine za prejemnika dohodka izračunal, odtegnil in plačal upravnik večstanovanjske stavbe.

Prav tako do 28. februarja 2019 morajo napoved za odmero kapitalskih dobičkov oddati vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone. In vsi, ki so v lanskem letu prejeli obresti ter izvedli finančne instrumente. Stopnja davka znaša 25 odstotkov in se vsakih pet let zniža za 5 odstotkov. Napoved morajo osebe oddati ne glede na to, ali so delnice odsvojile z dobičkom ali z izgubo.

Napoved odmere dohodnine od obresti je potrebno vložiti v primeru, ko skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU v preteklem letu preseže 1000 evrov. Tudi v tem primeru znaša davčna stopnja 25 odstotkov.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 25 odstotkov.

Posamezniki lahko obrazce prejmejo na vseh finančnih uradih in njihovih izpostavah, lahko pa si jih natisnejo tudi s spletne strani Fursa. Same vloge je potrebno podpisati in oddati osebno na pristojnem finančnem uradu, lahko jih oddajo po pošti ali preko Fursovega sistema eDavki.

M.I.