Finančna uprava Republike Slovenije vas poziva, da uporabljate spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki in poslujte s Finančno upravo RS hitro in enostavno od kjerkoli. Poudarjajo, da je prednost poslovanja preko sistema eDavki v sledečem: uporabniki mobilne aplikacije eDavki bodo lahko uporabljali predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki, vračilo dohodnine 4 dni prej, kot sicer, sodelovanje v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in 25.000 EUR.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine mora zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti vložiti najkasneje do 5. februarja 2019. Letos je prvič mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki. Prednost tega načina je po podatkih FURS tudi, da boste imeli možnost pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki. Vlogo je seveda mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki brez certifikata.

V kolikor želi zavezanec sodelovati v nagradni igri, se mu za oddan obrazec tako preko mobilne aplikacije kot preko sistema eDavkov dodeli srečka, s katero se poteguje za električni skiro, električno kolo in nagrado v višini 25.000 EUR.

FURS pri uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane še posebej izpostavljajo pravico do povišane posebne olajšave zavezanca za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (oznaka sorodstvenega razmerja A5) ali je  v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožen za delo, ne glede na starost (oznaka sorodstvenega razmerja B).

M.I.