sreda, januar 16, 2019
Kot je poročal spletni portal Celje.info banke uspešno prodajajo posamezne deleže terjatev potem ko banke upnice dolgo niso uspele prodati skupnega paketa terjatev. Potem ko sta prodali deleže Nova KBM in banka Addico je sedaj terjatve prodala druga največja upnica, banka NLB, terjatve je od nje kupil slovenski sklad Alfi....
V Mestni občini Celje so se pohvalili, da bodo tudi letos mestne ulice krasile smreke, ki jih bodo mestu prijazno podarile občanke in občani. Trenutno na Mestni občini Celje natančneje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo zbirajo prijave domačinov, ki bi želeli smreke katere jim trenutno še...
V vrtcu Mavrica v Vojniku so s pomočjo svojih sopotnikov še v tekočem letu uresničili dolgoletno željo in uredili prijeten prostor, ki je namenjen umirjanju, sproščanju in druženju z vrstniki in odraslimi. Z majhno predelavo in dodelavo obstoječe hišice so ob pomoči pokroviteljev oziroma donatorjev uredili senzorni kotiček, v...
V sredo, dne 5. 12. 2018 je v Ljubljani v Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) že trinajsto leto zapored podelil nagrado Jabolko kakovosti. Omenjena organizacija je nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programov mednarodne mobilnosti. Jabolko kakovosti podelijo institucijam, ki s svojo vpetostjo...
Kot poroča spletni portal Novega tednika je vlada že spomladi lani za bolnišnično nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje zagotovila skoraj 118 milijonov evrov denarja. Bolnišnica že izvaja določena dela, izgradnja nadomestne novogradnje bo potekala v štirih etapah, njen zaključek je predviden v letu 2024. V zadnji fazi se obetajo...
Po poročanju STA Marjan Ferjanc, nekdanji direktor celjske bolnišnice toži bolnišnico, ker ga je svet zavoda novembra leta 2017 razrešil iz krivdnih razlogov. Takrat so mu svetniki očitali nepravilnosti pri prevedbi plač in pravočasno oddajo finančnega načrta bolnišnice. Marjan Ferjanc ocenjuje, da je bila njegova razrešitev politična odločitev. Po pisanju...
Občina Zreče je v minulih dneh na desetih parcelah v k.o. Škalce zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za načrtovano pozidavo šestih individualnih stanovanjskih objektov. Tako so z deli uredili vodovod, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, električni nizko napetostni  vod, telekomunikacijski vod, javno razsvetljavo in dovozno cesto. Za odvajanje komunalnih...
Po navedbah portala Celje.info je Humanitarno društvo Enostavno pomagam letos že četrto leto zapored v Planetu Tuš Celje pripravilo Božičkovo tovarno daril. V njej so lahko obiskovalci centra obdarili otroke iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije. V akciji jim je po navedbah omenjenega portala uspelo obdariti 1029...
Pretekli teden je Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljalec porečja Savinje in dela Sotle izdal Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganju odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Za ta ukrep so se odločili, ker so v zadnjem času opazili nabiranje podrtega...
V času, ko turizem v Sloveniji zavzema vse bolj pomembno vlogo in ko le-ta lahko občinam prinese dodaten vir finančnih sredstev, je še kako pomembno, da znajo občine svoj turistični potencial tudi izkoristiti. Da se turistični potencial v Sloveniji dejansko povečuje kažejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Tako...

KRONIKA