petek, november 16, 2018
Danes so poslanke in poslanci na 30. redni seji Državnega zbora razpravljali o  Predlogu zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju Celjske kotline. Da se sanacija Celjske kotline končno prične smo si enotni verjetno vsi prebivalci tega dela Slovenije. Vendar je težava v tem, da se že Vlada...
Lokalna poslanka Jelka Godec je s poslanskim vprašanjem na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila poslansko vprašanje v katerem jo je zanimalo: Kdaj bodo družine z dvema zaposlenima staršema, ki prejemata minimalni dohodek, izenačene pri višini otroškega dodatka s starši, kjer je eden starš zaposlen,...
Center za rehabilitacijo invalidov Celje je pričel z izvajanjem programa Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, za katerega se uporablja ime Prehod mladih.  Že mladi, ki lahko na trg dela vstopajo brez kakršnihkoli omejitev, danes težko najdejo svoj položaj na trgu dela. Veliko težje...
V Celjskem zdravstvenem domu so po izpolnitvi vseh tehničnih zahtev pričeli izvajati program DORA. Zdravstveni dom Celje je postal drugi presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA v območni enoti ZZZS Celje in zadnji stacionarni presejalni center ob širitvi programa DORA na območju celotne Slovenije. V Celju bodo na...
V minulih dneh je Cinkarna Celje predstavila rezultate ocene »Toksikološke ocene tveganja za ljudi, ki živijo v neposredni bližini Odlagališča nevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).« Ocena tveganja se je izvajala v obdobju med septembrom 2017 in januarjem 2018. Težavo z onesnaženjem povzročajo namreč  viseče podzemne vode,  ki bi lahko vplivale na...
Že jeseni preteklega leta je Mestna občina Celje v soseski Ostrožno zahod na zemljišču velikosti 0,76 hektarov pričela z izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki bo v nadaljevanju omogočala gradnjo desetih prostostoječih stanovanjskih hiš. Polovica razpoložljivih zemljišč naj bi po navedbah Občine že v prvi polovici letošnjega leta bilo opremljenih z...
Kot smo že poročali, bi morala Alpska investicijska družba d.o.o. do včeraj, dne 6. 2. 2018 izpolniti vse odložne pogoje iz Pogodbe o prodaji, ki je bila sklenjena dne 11. 12. 2017 za namen prenosa 98,56% lastninskega deleža družbe Unior d.d. v družbi RTC Krvavec na Alpsko investicijsko družbo d.o.o.. So pa...
Družba Unior d.d. je dne 4. 1. 2018  z nakupom 44,65% deleža v podjetju Unidal d.o.o. s sedežem v Vinovcih, postala 100% lastnik tega podjetja in tako svoje poslovanje razširila na področje kovanja odkovkov za avtomobilsko industrijo, s katerimi se ukvarjajo v podjetju Unidal d.o.o..  Skupina Unior d.d. je bila...
Po poročanju spletnega portala Celje.info je svet zavoda Splošne bolnišnice Celje imenoval na mesto poslovne direktorice Splošne bolnišnice Celje Margareto Guček Zakošek, vidno članico SMC, mora pa njeno imenovanje potrditi še Vlada RS.   Pet od osmih članov sveta zavoda celjske bolnišnice je glasovalo zanjo. Na tem mestu je potrebno poudariti,...
Kot poroča STA bo svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na današnji seji odločal o imenovanju novega direktorja. Razpis je bil objavljen v mesecu januarju, prispele so štiri ponudbe.  Med imeni kandidatov za novega direktorja Splošne bolnišnice Celje so Irena Nunčič, nekdanja direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Branko Gabrovec, član sveta...

KRONIKA