petek, november 16, 2018
V ponedeljek, 1. 10. 2018 so v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pričeli izvajati nacionalna preventivna akcija Pešec in vanj se je vključila tudi Občina Šmarje pri Jelšah. S to preventivno akcijo želijo opozoriti na problematiko in ogroženost peščev v prometu. Leta 2017 se je statistika glede...
Včeraj je v prostorih Razvojne agencije Kozjansko v Šentjurju svojo kandidatko za  županjo na letošnjih lokalnih volitvah predstavil Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Šentjur. V OO SDS Šentjur so prepričani, da je v  Šentjurju čas, da na županski stolček sede ženska, zato so se odločili, da na letošnjih lokalnih...
V športnem parku v Šmarju pri Jelšah je zavod Aliansa iz Ljubljane začel z ureditvijo koloparka, asfaltnega pumptruck poligona. V največji meri se bo kolopark prilagodil obliki razpoložljive površine, raztezal se bo na približno 700 m² in bo imel 200 m² asfaltne vozne površine. Skupaj bo imel osem nagnjenih zavojev...
S Policijske postaje Šentjur pri Celju smo prejeli priporočila za starše in voznike, z namenom, da bodo prvi šolski dnevi prijetnejši in predvsem varnejši. Starše pozivajo, da v teh in prihodnjih dneh več časa namenijo prometnovarnostni vzgoji otrok. Otroci naj bodo seznanjeni z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (kakšen je pomen...
Kot je razvidno iz spletne strani Občine Kozje bodo upravičencem oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Udeleženci razpisa oddajo popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje,...
V ponedeljek, 27.8.2018 je v prostorih Občine Šentjur potekala 20. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija). Na njej so člani komisije odločali o primernosti predlogov za letošnja občinska priznanja, med drugim tudi za naziv častnega občana Občine Šentjur. Na začetku seje je bilo tudi...
Občina Šmarje pri Jelšah vas obvešča, da bodo od srede, 29. avgusta, od 20. ure do petka, 31. avgusta, do 24. ure začasne popolne zapore naslednjih javnih prometnih površin v Šmarju pri Jelšah:  - javnega parkirišča pred objektom s hišno številko Aškerčev trg 23, 3240 Šmarje pri Jelšah (parc. št. 979/11;...
Pred prihajajočim novim šolskim letom je šentjurski župan na novinarski konferenci Agencije za varnost prometa v desetmesečno uporabo prevzel enega od 24-ih prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Na sami novinarski konferenci so želeli opozoriti na pomen varne poti otrok v šolo in iz nje. Zaradi tega se bo med 27. avgustom...

KRONIKA