sreda, marec 20, 2019
Na našem portalu smo pred kratkim, oziroma natančneje 3. decembra 2018 predstavili podatke s koliko stanovanji na 1000 prebivalcev razpolagajo posamezne občine v našem okolju. Podatki so pokazali, da občine Slovenske Konjice, Šentjur in Rogaška Slatina razpolagajo z najmanj stanovanji na 1000 prebivalcev. Omenjene občine so tako imele v...
Število rojstev je od leta 2010, ko se je rodilo 22.343 novorojenčkov do leta 2017, ko je na svet prijokalo 20.241 malčkov, vseskozi bilo v padanju. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da za ponoven dvig števila novorojenčkov poskrbijo tudi občine same. Seveda lahko to naredijo na več...
Iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Mestne občine Celje so sporočili, da danes, 19. 12. 2018 in jutri 20. 12. 2018 pričakujejo visoko onesnaženost z delci PM 10 v Trbovljah in v Zagorju ter jutri tudi v Murski Soboti. Danes lahko v Murski Soboti, Celju Hrastniku, Novem...
Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Jelka Godec in Bojan Podkrajšek sta v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva organizirala javno predstavitev načrtovane rekonstrukcije ceste Dole-Ponikva-Loče. Zakaj sta se poslanca za to odločila lahko prisluhnete v spodnji izjavi.Na predstavitvi so bili prisotni Tomaž Willenpart, ki je vodja Sektorja investicij za ceste...
V Sloveniji se v zadnjih letih spopadamo s stanovanjsko problematiko. Zaradi tega je potrebno, da se o tej temi večkrat spregovori na glas, ker le tako se bodo lahko stvari pričele urejati na bolje. Zaradi tega je še kako pomembno tudi, da stanovanjski skladi kot nosilci stanovanjske politike občin...
Letos obeležujemo 240 let od prvega vzpona na najvišji slovenski vrh – Triglav. Prav tako je letos pomemben mejnik za Aljažev stolp, saj je le-ta v dolini prvič doživel restavratorsko preobleko. Zato so se v Knjižnici Šentjur odločili, da v svojo sredino povabijo Sama Ruglja.Zakaj Samo Rugelj?Samo Rugelj je...
Bralec našega spletnega portala je na naše uredništvo naslovil pismo, ki ga objavljamo v celoti. Šentjur je 18. novembra 2018 na lokalnih volitvah dobil novega-starega župana mag. Marka Diacija ter nov sestav občinskega sveta. Seje občinskega sveta so javne, je pa več kot na mestu vprašanje zakaj lokalni mediji ne...
Ministrstvo za finance je tudi letos izdalo Koeficient razvitosti občin za leti 2018 in 2019. Zakon o financiranju občin v svojem 24. členu določa: »Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost občin se...
V začetku novembra sta še aktualni župan občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket in direktor podjetja Stiplovšek gradbeno podjetje Andrej Stiplovšek podpisala pogodbo s katero bodo v Grobelnem lahko pričeli z deli za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja. Pogodba je bila podpisana za prvo fazo gradnje kanalizacije in čistilne naprave...
Domačija družine priznanega harmonikarja Franca Rajgla se nahaja na čudoviti razgledni točki  nad dolino Bistrice in na njihovem dvorišču se bohoti že na daleč opazno mogočno drevo – Rajglov cer. To je hrast, ki uspeva predvsem po kozjanskih hribih na osončenih legah. Hrast, ki raste na zgoraj omenjeni lokaciji...

KRONIKA