sreda, januar 16, 2019
Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo pravilnost Občine Podčetrtek v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja. Računsko sodišče je v...
Pretekli teden je Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljalec porečja Savinje in dela Sotle izdal Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganju odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Za ta ukrep so se odločili, ker so v zadnjem času opazili nabiranje podrtega...
Iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Mestne občine Celje so sporočili, da danes, 19. 12. 2018 in jutri 20. 12. 2018 pričakujejo visoko onesnaženost z delci PM 10 v Trbovljah in v Zagorju ter jutri tudi v Murski Soboti. Danes lahko v Murski Soboti, Celju Hrastniku, Novem...
Po občinah so volilne komisije v minulem tednu izžrebali številke, ki jih bodo na prihajajočih lokalnih volitvah nosili županski kandidati. Bistrica Ob Sotli: Franjo Debelak – Dušan Berkovič in skupina volivcev Petra Misja Zorko – Metoda Rainer in skupina volivcev Celje: Branko Verdev – SD Matjaž Železnik – SDS Bojan Šrot...
V Rogaški Slatini so v sklopu programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve cestne infrastrukture predali svojemu namenu nadomestno cestno povezavo, ki so jo morali v občini zgraditi zaradi ukinitve železniškega prehoda Kozara. Na otvoritvi sta sodelovala tudi direktor Direkcije RS za infrastrukturo, Damir Topolko in župan občine mag....
Občina Rogaška Slatina je zaključila s projektom »Energetska sanacija občinske stavbe in kulturne stavbe«. Z omenjenim projektom sta v občini potekali energetski sanaciji dveh javnih objektov. Obe stavbi so uradno svojemu namenu predali 22. 9. 2018 s prireditvijo, ki je potekala v prenovljenem Kulturnem centru Rogaška Slatina in na...
Svetniki Občine Rogaška Slatina so na svoji 35. redni seji obravnavali tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina. Zgoraj omenjeni pravilnik med drugim določa...
V Sloveniji in drugod po svetu 23. aprila praznujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Sam praznik je zelo močno oziroma tesno povezan s književnostjo saj se na ta dan spominjamo smrti dveh velikih književnikov. Tega dne leta 1616 sta preminula Miguel de Cervantes in William Shakespeare. Sam svetovni...
Kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma so pokazali, da si občina Rogaška Slatina zasluži Zlati znak Slovenia Green Destination. V tem primeru gre za mednarodno priznano oceno odgovornega in v trajnostni razvoj usmerjenega turizma. Občina Rogaška Slatina se je projektu Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green pridružila v letu...
V Rogatcu si s svojo ponudbo želijo v kraj pripeljati še več turistov, zaradi tega je občina Rogatec dne 21. 3. 2018 na Portalu javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročil male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnih naročilih. S tem projektom...

KRONIKA