ponedeljek, december 10, 2018
Časnik Finance je pretekli teden pripravil prireditev, ki so jo poimenovali Okoljsko srečanje. Na srečanju so vsi zbrani največ pozornosti namenili okoljski in snovni učinkovitosti, ki je med drugim tudi ena glavnih prioritet Evropske komisije. Na prireditvi se je predstavila tudi Energetika Celje, ki upravlja z edino napravo za...
Projektni svet za civilni nadzor nad projektom gradnje drugega tira med Divačo in Koprom je predstavil prvo sprejeto Poročilo za obdobje med 10. majem 2018 in 10. oktobrom 2018. Poročilo je bilo predstavljeno na novinarski konferenci, na kateri sta bila prisotna Jadran Bajec in Emil Pintar, ki sta tudi...
Kljub temu, da so se v zadnjih 24-urah cene nafte na svetovnih trgih malo zvišale, sta se ob polnoči ceni neosvinčenega motornega bencina 95 in dizelskega goriva, ki jih Vlada Republike Slovenije oblikuje na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, znižali. Cena neosvinčenega motornega bencina 95 se...
Na Obrtno podjetniški zbornici so zapisali, da želijo čas srečanja lesarjev in žagarjev, ki delujejo v okviru sekcije lesarjev pri OZS, večkrat letno izkoristiti za razna izobraževanja in usposabljanja. Zaradi tega so pred kratkim v sklopu enega takšnih srečanj organizirali tridnevno pot. Njihov cilj je bila Italija, kjer so...
V Sloveniji je med 5. in 9. novembrom 2018 potekal 3. Evropski teden poklicne spretnosti, v sklopu katerega so 8. novembra na zavodu za zaposlovanje organizirali Dan za delodajalce, ki je bil prvič izveden leta 2016. Izvedenih je bilo 198 aktivnosti in dogodkov po vsej Sloveniji, na katerih je...
Ljudje, ki izpolnijo pogoje za starostno ali predčasno pokojnino se velikokrat vprašajo kdaj je za njih najbolje oditi v pokoj. Zaradi tega je pomembno, da pri svoji odločitvi upoštevajo vse elemente, ki lahko vplivajo tako na možnost uveljavitve (zaostrovanje pogojev v prehodnem obdobju) kot na samo višino pokojnine oziroma...
V Sloveniji je 212 občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Ker so občine med sabo zelo raznolike so se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami odločili, da pripravijo nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru in so tako...
S 1. oktobrom 2018 so pričeli z vzpostavitvijo nove organizacijske strukture centrov za socialno delo  in zaradi tega v prvem tednu oktobra zaposleni na CSD-jih niso mogli dostopati do informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISC SD). Tako so imeli pristojni organi manj časa za odločanje o dodelitvi štipendij...
V Evropskem parlamentu je v sklopu plenarnega zasedanja v ponedeljek, 22. 10. 2018 potekala predstavitev poročila o zaposlovalnih in socialnih politikah v državah članicah. Samo poročilo izpostavlja dva pomembna izziva, s katerima se sooča večina evropskih držav, to sta segmentacija trgov dela in dolgotrajna brezposelnost. Zaradi tega je v svoji...
Portal Celjski glasnik v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) objavlja pravila spremljanja volilne kampanje ob rednih volitvah v občinske svete in rednih volitvah županov 2018. Volilna kampanja se prične 19. oktobra 2018 in konča 16. novembra 2018 opolnoči, kar pomeni 24 ur pred dnevom glasovanja oziroma...

KRONIKA