Skupnost socialnih zavodov opozarja, da imajo starostniki in njihovi svojci zaradi prezasedenosti domov in dolgih čakalnih vrst pri izvajanju storitev na domu in drugih oblik pomoči velike težave pri dostopu do nujnih storitev. Po poročanju STA vlado in pristojne poziva, da ob zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki je nujen, čim prej pripravijo tudi ustrezen akcijski načrt.

Ponekod svojci starostnikom ki po zaključku bolnišničnega zdravljenja ne morejo živeti povsem samostojno, ne morejo več pravočasno zagotoviti niti najnujnejših storitev in pomoči, opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Zato pozivajo k pripravi akcijskega načrta za pospešeno povečanje zmogljivosti za oskrbo starejših, vključujoč obnovo i razširitev obstoječih objektov in gradnjo novih domov. Obenem je potrebno prevetriti zastarele kadrovske normative v domovih, saj ne ustrezajo potrebam današnjih starostnikov, ki potrebujejo vse bolj zahtevne zdravstvene, rehabilitacijske in druge storitve.

Sekretar skupnosti zavodov Jaka Bizjak je povedal, da v nekaterih krajih zaradi pomanjkanja kadra ne morejo več zagotoviti niti dostave kosil na dom vsem, ki bi to potrebovali, kaj šele, da bi nudili pomoč tistim, ki potrebujejo najzahtevnejšo oskrbo. Prepričan je, da je država starostnike prepustila samim sebi, njihovim finančnim in drugim zmožnostim. Že več kot 15 let po njegovih besedah pristojni prelagajo uvedbo sistema skrbi za starejše, katera bi vsem starostnikom ne glede na njihove finančne zmožnosti zagotovil potrebne storitve. Poudaril je, da se je tudi aktualna vlada zavezala, da bo pripravila zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar tudi če bo zakon nekoč sprejet, ne bo sam po sebi rešil nakopičenih težav zaradi pomanjkanja zmogljivosti za oskrbo starejših ter kadrovske podhranjenosti pri izvajalcih.

Bizjak je izpostavil, da so v nedopustnem položaju danes starostniki z večjimi negovalnimi potrebami, kateri se hranijo po sondi ali imajo urinski kateter, kjer oskrba v domačem okolju ne pride v poštev. Obenem pa domovi zaradi neustreznih normativov vse pogosteje ne morejo prevzeti odgovornosti za zagotavljanje kakovostne in varne strokovne oskrbe.

V začetku julija je minister za zdravje predstavitev predloga zakona o dolgotrajni oskrbi na Ekonomsko-socialnem svetu napovedal po počitnicah, v obravnavo na vladi naj bi ga poslali konec leta. Koliko obljub bo uresničenih bomo videli.

M.I.