Tudi v letu 2019 bodo inšpektorji poostreno nadzirali izplačilo regresa in plač

Foto: pixabay.com

V minulem tednu je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) pričel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za leto 2018. Inšpektorat bo svoje aktivnosti opravljal na podlagi podatkov Finančne uprave Republike Slovenije ter predloženih obrazcih REK-1. IRSD bo preverjal tako večje kot manjše delodajalce.

Podatki, ki jih je IRSD pridobil od Finančne uprave Republike Slovenije so namreč razkrili, da so nekateri delodajalci oziroma zavezanci v lanskem letu – 2018 izplačevali plače, regresa pa niso izplačali. Tako želijo na IRSD s svojimi nadzori delodajalcem sporočiti, da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavca, ki jo je potrebno spoštovati. Akcijo bodo tako kot v letu 2018 tudi letos izvedli v več delih.

IRSD delodajalcem sporoča, da v kolikor delavcem za leto 2018 še niso izplačali regresa naj to storijo še pred njihovim obiskom in tako delavcem zagotovijo pravico, ki jim pripada v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. S tem bodo imeli inšpektorji pri obisku delodajalca v prekrškovnem postopku možnost, da izrečejo samo opomin ali opozorilo. Zakon o delovnih razmerjih namreč določa, da se zamuda pri izplačilu regresa kaznuje s kaznijo od 3.000 do 20.000 evrov.

M.I.