V maju 2019 povprečna plača približno enaka kot meseca aprila 2019

Foto: pixabay.com

Bruto plača je v povprečju meseca maja 2019 znašala 1.728,12 evrov. Tako je bila nominalno omenjeni mesec mesečna plača nižja za 0,1 % v primerjavi z mesecem aprilom 2019. Najvišje mesečne plače so prejeli zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Majska povprečna mesečna plača je tako znašala 1.728,12 evra bruto oziroma 1.113,38 in je bila nominalno od aprilske plače nižja za 0,1 % in realno za 1,0 %. V primerjavi s povprečno mesečno plačo v maju 2018 je bila le-ta v maju 2019 v bruto znesku nominalno višja za 3,9 % in realno za 2,5 %. V neto znesku to pomeni, da je bila povprečna mesečna plača za mesec maj 2019 v primerjavi z mesecem majem 2018 nominalno višja za 3,4 % in realno za 2,0 %.

Maja 2019 povprečna plača nižja v zasebnem sektorju

V javnem sektorju so zaposleni maja 2019 prejeli za 0,7 % višjo neto plačo v primerjavi z mesecem aprilom 2019 – v institucionalnem sektorju država pa za 0,4 %. Nasprotno so zaposleni v zasebnem sektorju maja 2019 prejeli nižja izplačila plač za mesec maj 2019 v primerjavi z aprilom 2019 za 0,6 %.

Najvišje povprečne plače prejeli zaposleni v finančni in zavarovalniški dejavnosti

Najvišjega povišanja neto plač za mesec maj 2019 so bili deležni zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Za 5,4 % so se plače povišale zaposlenim v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki in saniranje okolja. Najvišji padec plač pa so utrpeli zaposleni v trgovinski dejavnosti, vzdrževanju in v dejavnosti popravila motornih vozil, ki so se jim plače znižale za 1,9 %.

Vir: SURS
Vir: SURS