Statistični urad Republike Slovenije je objavil, da je povprečna bruto plača za junij 2018 znašala 1.654,00 EUR, od plače za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %.

Se je pa povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 v primerjavi s plačo za prvo polletje realno zvišala za 2,0 %. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je v primerjavi s plačo za prvo polletje 2017 realno zvišala za 2,0 %. Povprečna neto plača za junij 2018 je znašala 1.073,47 EUR in je bila za 0,4 % nižja od neto plače za maj 2018. Povprečna mesečna bruto plača za prvo polletje 2018 pa se je glede na plačo za prvo polletje 2017 zvišala, nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,0 %.

V zasebnem sektorju je bila povprečna neto plača za junij 2018 za 0,8 % nižja, v javnem sektorju je bila za 0,3 % višja od plače za maj 2018.

Za prvo polletje 2018 se je povprečna mesečna neto plača glede na plačo za isto obdobje 2017 zvišala v obeh sektorjih, in sicer v zasebnem sektorju za 3,6 % ter v javnem sektorju za 3,0 %. V povprečju najvišjo neto plačo za junij 2018 so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.657,25 EUR), najbolj opazno zvišanje povprečne neto plače je bilo tudi v tej dejavnosti, glede na plačo za prejšnji mesec (za 8,2 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 je bila v primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za isto obdobje 2017 višja v vseh dejavnostih; najbolj se je zvišala v dejavnosti rudarstvo (za 8,6 %), najmanj pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 0,6 %).

Povprečna mesečna neto plača za prvo polletje 2018 se je v primerjavi s plačo za isto obdobje 2017 zvišala v vseh statističnih regijah, najbolj v pomurski statistični regiji (za 4,1 %), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (za 2,4 %).

 

M.I.