Po poročanju STA se je Občina Šentjur odločila nadgraditi izjemno priljubljeno lokacijo pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu, le-ta predstavlja osrednjo točko Zgornjega trga v Šentjurju, s tipično trško arhitekturo in ohranjeno veduto. Ipavčeva hiša je urejena v spominski muzej z ohranjenimi artefakti znamenite rodbine skladateljev in zdravnikov Ipavcev, gre pa tudi za protokolarni objekt občine. Ipavčeva hiša, vrt in originalni Plečnikov vodnjak so prizorišče raznolikih umetniških in drugih prireditev.

Vrt Ipavčeve hiše je povezan z manjšim – amfiteatrom in obnovljenim zaščitenim objektom Ulica skladateljev Ipavcev 30, v tem objektu je Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur, travnata površina z nasadi sadnih dreves pa se nahaja pod vrtom Ipavčeve hiše.

Projekt ureditve je občina že pripravila, dopolnjuje pa dejavnost v protokolarnem objektu, omogoča različne dogodke, druženja, poroke in fotografiranja. Smiselno se zasnova ureditve navezuje na obstoječe stanje. Tako je na Ipavčevem vrtu zasnovana krožna pot, z dostopnimi stopnicami, potjo do paviljona, kjer se odvija glavni dogodek in stopnicami nazaj do amfiteatra. Paviljon predstavlja osrednji prostor, sestavljen pa je iz kamnitih portalov, pokritih s steklom. Z grmovnicami  bodo zasajene preostale zelene površine.

Protokolarni dogodki, uradni sprejemi, podpisi listin in poroke bodo omogočeni v paviljonu. Za nemen druženja, fotografiranja in posedanja bodo ob poti nameščeni različni kotički. Vrt, bo zagrnjen z leseno ograjo, le-ta bo delovala kot zastor ali kulisa za fotografiranje, še poroča STA.

 

M.I.