Po poročanju STA je Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podprla finančno podporo iz kohezijskega sklada EU za izvedbo energetske prenove osrednje, 33 let stare stavbe celjske bolnišnice. Vrednost naložbe v celoti znaša 7,39 milijona evrov, kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,1 milijona evrov, bolnišnica pa 1,3 milijona evrov.

Preostanek sredstev za finančno pokritje naložbe naj bi iz svojih sredstev za investicije krilo ministrstvo za zdravje. Iz celjske bolnišnice so sporočili, da mora zaradi črpanja evropskih sredstev biti naložba zaključena do konca leta 2020.

V okviru projekta bo izvedena energetska prenova bolnišnične stavbe v celoti. Prenovljenih naj bi bilo predvidoma 28.444 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin. Nadgrajena bo tudi programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa.

Je pa osnovni namen naložbe povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje ter izboljšati bivalno ugodje za bolnike in zaposlene. Stavba bo z energetsko sanacijo sledila smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami.

V celjski bolnišnici pričakujejo številne pozitivne učinke, saj se bodo s celovito energetsko prenovo izboljšale tako energijske kot funkcionalne lastnosti stavbe. Ocenjujejo, da bo na področju energetike prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1203 megavatnih ur, letno naj bi se tudi za 385,4 tone znižale emisije ogljikovega dioksida. Tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe se bodo zmanjšali zaradi prenove.

Leta 1980 se je pričela gradnja osrednje bolnišnične stavbe oz. novejšega dela celjske bolnišnice, vendar zaradi vedno večjih gospodarskih težav občin, katere so modernizacijo bolnišnice takrat finančno podpirale ter nekajletnega odpravljanja posledic katastrofalne poplave objekt ni bil dokončan v letu 1990 kot je bilo sprva načrtovano.

Leta 1986 je bila dokončana konstrukcija stavbe s fasado in streho, ko je bil izveden tudi tehnični pregled. V pritličju so ob otvoritvi objekta začele delovati prve specialistične ambulante. Izgradnja ostalega dela stavbe je potekala postopoma, vanjo so se tako vseljevali tudi bolnišnični oddelki.

Zaradi stare izolacije in stavbnega pohištva je dobra tri desetletja stara stavba energetsko vedno bolj potratna, zaradi starosti je obnove potrebna tudi streha tega objekta. Zato je celjska bolnišnica v sodelovanju z ministrstvom za zdravje na ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za financiranje potrebne energetske sanacije objekta.

 

M.I.