Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje si skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Celje prizadeva že vrsto let motivirati celjske srednješolce in darovanje krvi za potrebe pacientov. Pri tem gre za organizirano in sistematično zdravstveno-vzgojno delo z dijaki tretjih letnikov srednjih šol, s tem delom je pričel že v šolskem letu 1995/96. Statistike zadnjih let kažejo, da se je skoraj 66 % dijakov, ki so v projektu sodelovali ob nastopu polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

Projekt »Dan odprtih vrat Transfuzijskega centra Celje« je rezultat sodelovanja Transfuzijskega centra SB Celje in Območnega združenja Rdečega križa Celje (OZRK Celje) in se je pričel v šolskem letu 1995/96. Projekt je vodstvo OZRK Celje predložilo aktivu ravnateljev celjskih srednjih šol s prošnjo, da odobrijo zdravstveno-vzgojno delo z dijaki tretjih letnikov v obsegu dveh šolskih ur. Projekt je namenjen k motiviranju dijakov za krvodajalstvo potem ko postanejo polnoletni.  Projekt je bil sprejet in uvrščen med obvezne izbirne vsebine in njegovo izvajanje se je pričelo. Vsako šolsko leto od takrat dalje OZRK Celje pripravi terminski plan učnih srečanj za promocijo krvodajalstva za posamezno srednjo šolo, obenem tudi načrt krvodajalskih akcij za 4. letnike oz. za vse dijake, ki so polnoletni. Oba časovna načrta potrdijo in odobrijo ravnatelji celjskih srednjih šol. Na vsaki srednji šoli je imenovan profesor – mentor Rdečega križa, kateri na šoli usmerja dejavnosti s področja zdravstvene vzgoje, krvodajalstva in podobno.

Dve šolski uri traja zdravstveno-vzgojni program. Mentorji v tem času iz Transfuzijskega centra bolnišnice dijake seznanijo s pomenom krvodajalstva, potekom odvzema krvi, s predelavo in končno pripravo krvi za bolnike, s pomenom transfuzije ter z zdravstveno preventivo za zagotavljanje varne krvi.  Dijake pa v drugem delu tudi osveščajo o nalezljivih boleznih, ki se lahko prenašajo s krvjo, o presejalnem testiranju in darovanju organov in o drogah.  Za boljšo predstavitev vsebin predavatelji uporabljajo tudi avdiovizualna sredstva, plakate, zloženke in sodobni računalniški sistem. V tem času se dijaki aktivno vključujejo s svojimi mnenji in vprašanji. Test s šestnajstimi vprašanji, ki se nanašajo na predstavljeno temo, s katerim se preveri razumevanje podanih vsebin je bil uveden v šolskem letu 1999/2000. Test rešujejo dijaki neposredno po učnem srečanju, na koncu napišejo svoje mnenje, vtise in predloge. Kot poroča spletni portal Celje.info je namen tega testa še dodatno motivirati dijake k sodelovanju in k razmišljanju o darovanju krvi. Velik krvodajalski potencial predstavlja prav srednješolska generacija, od nje bo odvisna prihodnost krvodajalstva v Sloveniji.

V projekt promocije krvodajalstva je bilo od šolskega leta 2008/09 do 2015/16 vključenih skupaj 7.532 dijakov tretjih letnikov srednjih šol. Skoraj 55 % dijakov, ki so v tem obdobju sodelovali v projektu se je ob polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

M.I.