Višji socialni standard ter višjo kvaliteto življenja je mogoče doseči samo z zdravo gospodarsko rastjo

Foto: pixabay.com

Višji socialni standard ter višjo kvaliteto življenja je mogoče doseči samo z zdravo gospodarsko rastjo

Na letošnjem 13. Vrhu slovenskega gospodarstva so deležniki želeli pripraviti formulo uspeha za gospodarsko učinkovitost. V kolikor v Sloveniji želimo v naslednjih letih ustvariti 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 milijard evrov izvoza ter povprečno mesečno plačo 2.300 evrov je potrebno uvesti določene spremembe.

Po mnenju gospodarstveniku je potrebno nove ukrepe sprejeti na naslednjih šestih področjih: makroekonomsko področje, učinkovitost poslovnega okolja, učinkovitost trga dela, razvitost finančnega trga, inovativnost in kvaliteta upravljanja podjetij.

Makroekonomsko področje

Za izboljšanje tega področja je vsekakor potrebno spoštovati fiskalno pravilo in poskrbeti za zmanjšanje javnega dolga. Z državnim dolgom je potrebno učinkovito upravljanje in nadaljevati s prodajo velikih državnih družb. Ljudi je potrebno spodbuditi k varčevanju v 3. pokojninski steber ter se pametno lotiti pokojninske in zdravstvene reforme, ki bosta vzpodbudili osebno varčevanje in racionalizacijo oziroma modernizacijo sistema.

Učinkovitost poslovnega okolja

Učinkovito poslovno okolje bo ustvarjeno z razbremenitvijo stroškov dela in uvedbo razvojne kapice, zmanjšanjem administrativnih bremen – prepolovitev 20.000 predpisov, izdelava strategije, ki bo vzpodbujala izvoz, poenostaviti je potrebno administrativne postopke ter poskrbeti za podporo digitalizacije malih in srednjih podjetij.

Učinkovitost trga dela

V Sloveniji se soočamo s pomankanjem delovne sile zaradi starajočega prebivalstva, Da bi te težave v naslednjih letih preprečili je nujno, da se uvede aktivna politika priseljevanja in omejitev bega možganov. Podaljšanje delovne aktivnosti je potrebo izvesti z različnimi vzpodbudami, potrebno je zagotoviti varno prožnost dela, prožnejše oblike dela ter poskrbeti za usklajevanje izobraževalnih programov z razvojnimi spremembami na trgu dela.

Razvitost finančnega trga

Slovenski finančni trg je slabo razvit, saj v veliki meri temelji na bančnem financiranju. Zato je za izboljšanje le-tega potrebno razviti finančne instrumente za start-upe in mala podjetja, razviti instrumente za razvojne projekte in PPP. Pričeti se mora razvoj skladov tveganega kapitala, instrumentov za lastniško financiranje podjetij ter potrebno je zmanjšati delež slabih posojil v bankah.

Inovativnost

Slovenija je na evropski inovacijski lestvici uvrščena v drugo najmočnejšo skupino, kar pomeni, da imamo še veliko prostora za izboljšave. Zato je potrebno zagotoviti davčne in druge vzpodbude ter programe za vlaganje v razvoj, potrebno je krepiti program SRIP, ki temelji na povezovanju gospodarstva, akademske sfere, oblikovalcev politike in civilne družbe. Okrepiti je potrebno sistema financiranja mladih raziskovalcev v gospodarstvu, zagotoviti (de)regulacijo prenosa znanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom s stimulacijo R&R za povezovanje z gospodarstvom ter vpeljati davčne vzpodbude za nagrajevanje inovativnosti v gospodarstvu.

Kvaliteta upravljanja podjetij

V Sloveniji imamo preko 2.000 podjetij, ki zaposlujejo 30.000 ljudi in, ki so v lanskem letu ustvarili dodano vrednost 100.000 evrov n zaposlenega. Da bo lahko velika večina podjetij sledila tem pozitivnim praksam je potrebno okrepiti menedžerske prakse z najboljšimi praksami iz tujine, izboljšati učinkovitost poslovanja  z okrepitvijo nadzornih svetov, povečati inovativnost podjetij, povečanjem deleža žensk na vodilnih menedžerskih položajih ter z zasledovanjem mešanih nadzornih svetov po naboru izkušenj, izobrazbe in drugih kriterijev.

M.I.