Volilna pravila ob spremljanju volilne kampanje ob rednih volitvah v občinske svete in rednih volitvah županov 2018

Foto: Pixabay

Portal Celjski glasnik v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) objavlja pravila spremljanja volilne kampanje ob rednih volitvah v občinske svete in rednih volitvah županov 2018.

Volilna kampanja se prične 19. oktobra 2018 in konča 16. novembra 2018 opolnoči, kar pomeni 24 ur pred dnevom glasovanja oziroma se v primeru drugega kroga rednih volitev županov volilna kampanja prične 19. novembra 2018 in konča 30. novembra 2018 opolnoči. Celjski glasnik bo v novinarskih prispevkih spremljal pomembna dogajanja v zvezi z volitvami. O načinu, vsebini in obsegu novinarskih prispevkov bo uredništvo Celjskega glasnika odločalo samostojno ter v skladu z zakonom, profesionalnimi standardi ter uredniško politiko. Celjski glasnik  se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibal objavi vsebin, katere brez dvoma izražajo sovražni govor ali klevetanje.

Na portalu Celjski glasnik bodo plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja ter cenik, objavljeni na spletni strani.

Za oglaševanje ne postavljamo posebnih zahtev glede vsebine, kljub vsemu morajo le-te biti v skladu s 5. in 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki jasno določata, da mora v oglasu biti naveden naročnik oglasa. Oglas mora biti tudi v skladu s 50. členom Zakona o medijih, ki določa, da je za točnost oglasa odgovoren njegov naročnik.

Na našem portalu lahko tako objavite promocijsko sporočilo oziroma prispevek ali nagovor kandidata za župana in za občinski/mestni svet. Promocijsko sporočilo bo na portalu objavljeno na dogovorjeni dan in ob dogovorjeni uri. Prispevek, sporočilo ali nagovor lahko zainteresirani kandidati pripravijo sami, lahko pa jim ga pripravimo tudi v našem uredništvu. Kandidati se lahko odločijo tudi za Facebook promocijo svojega letaka ali promocijskega materiala, ki bo ravno tako objavljen ob dogovorjenem dnevu in času. Oglas se objavi po nakazilu, rok za plačilo oglasa je 8 dni po izdaji računa. V kolikor bi iz objave naročenega oglasa s strani naročnika izhajale morebitne pravne posledice, zanje odgovarja izključno naročnik, kateri odgovarja za celotno vsebino oglasa, torej za resničnost vseh navedb v oglasu, podatki morajo biti tudi skladni z veljavno slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom. Cenik velja od dne 19. 10. 2018.

Cenik:

Ime storitveCena
Objava prispevka150 evrov + DDV
Objava na Facebook strani70 evrov + DDV
Novinarsko delo50 evrov + DDV

 

Za vse informacije v zvezi z oglaševanjem v času volilne kampanje smo vam na voljo na elektronskem naslovu: [email protected]

Portal Celjski glasnik bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni naročnik raziskave, izvajalec ter metodologija.

M.I.