Novi tednik je poročal, da je uspešno šmarsko podjetje Pišek – Vitli Krpan kupilo nekdanje gostišče Štorman v Šmarju pri Jelšah. Omenjeno podjetje je poznano predvsem po proizvodnji traktorskih gozdnih vitlov, sedaj pa so se odločili tudi za nakup omenjenega gostišča. Stavbo bodo za začetek obnovili in v njej obudili gostinsko dejavnost. Lokal naj bi v vodenje prevzel Toni Golež, ki je pred leti v gostišču delal kot natakar in bil vodja le tega.

Lastnik in najemnik sta trenutno o svojih načrtih še skrivnostna, vendar naj bi vse podrobnosti razkrila spomladi. Toni Golež je za Novi tednik povedal, da načrtuje odprtje lokala že pred poletjem saj se gostinski lokal že intenzivno prenavlja.

Do zaprtja lokala je prišlo konec aprila 2016, ker takratni lastnik ni plačeval najemnin. Lokal je sicer od Štormanovega stečaja leta 2014 imela v najemu Vera Krivec oziroma družba Tidol. Po zaprtju lokala je stečajna upraviteljica nekdanjega gostinca Zvoneta Štormana Alja Markovič Čas stavbo dala na dražbo. Stavba se je prodajala v celoti, čeprav je bila v stečajni masi le ena polovica, kajti druga je bila v lasti Štormanove soproge. Za dražbo je bilo precejšnje zanimanje, a kljub temu le-ta ni uspela. Zato je stečajna upraviteljica pripravila nov predlog, ki pa ga je zadržala, saj je v vmesnem času prišlo do izvensodne poravnave med družino Štorman in njenimi upniki. Največji upnik je bila družba KBM Leasing v likvidaciji. Eden od sklepov je bil, da mora KBM Leasing odkupiti lastniški delež, ki ga je v tem lokalu imela Štormanova soproga, tako je omenjena družba pridobila predkupno pravico za drugo polovico nepremičnine, ki pa je ni uveljavila. Ker zanimanja za nakup druge polovice gostišča ni bilo je s sklepom sodišča junija lani lastništvo pripadlo ločitvenemu upniku KBM Leasing.

Zato stečajni upraviteljici ni znano kaj se je z objektom od takrat naprej dogajalo. Prav tako niso znani podatki za koliko je podjetje Pišek – Vitli Krpan kupilo gostišče, znano je le, da je bila zadnje znana cena 370.000 evrov.

M.I.