15 oskrbovanih stanovanj je bilo s strani Mestne občine Velenje predanih starejšim občanom

Foto: pixabay.com

Mestna občina Velenje je v izjavi za javnost sporočila, da se ponaša tudi z nazivom starosti prijazno mesto in da so v prvi polovici leta intenzivno gradili oskrbovana stanovanja, s katerimi bodo starejšim občanom, ki bodo v njih živeli omogočili samostojno in kakovostno življenje.

Tako so z gradnjo oskrbovanih stanovanj pričeli oktobra 2018. Objekt so dokončali in obsega 15 najemnih oskrbovanih stanovanj, od tega je 7 enosobnih stanovanj namenjenih bivanju dveh oseb, 8 garsonjer je namenjenih bivanju ene osebe. Na podlagi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje so oddali stanovanja v neprofitni najem.

Objekt je strateško lociran v bližino Doma za varstvo odraslih Velenje, najemniki bodo imeli možnost koriščenja domskih uslug. V neposredni bližini se nahajajo zdravstveni dom, lekarna, trgovine in Sončni park, kjer se bodo starostniki lahko gibali in sproščali. Zgradili so tuid parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega je 11 nadomestnih parkirišč namenjenih stanovalcem Jenkove ceste 16, 13 parkirišč pa je namenjenih najemnikom oskrbovanih stanovanj.

In še stroškovni del. Doslej evidentirani stroški projekta znašajo 1.478.065,69 evra, od tega prispeva Mestna občina Velenje 693.199,39 evra, dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238.396,04 evra, soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa 546.470,26 evra.

Po zaključenem zemljiškoknjižnem razmerju s soinvestitorjem bo znana končna vrednost projekta.

Projekt je bil prijavljen na javni razpis Program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, investitor projekta je Mestna občina Velenje.

Stanovalci so se v nov objekt vselili v petek, 29. novembra 2019.

Vir: velenje.si