V vsakem večjem mestu predstavljajo tržnice srce mestnega utripa. Kot poroča celje.info je primarni namen teh prostorov prodaja živil in drugih izdelkov. Tržnice pa ne služijo samo temu namenu, ob nakupovanju se ljudje družijo z znanci in prijatelji.

Na tržnici v Celju trenutno prodaja 70 stalnih branjevcev iz Celja, Štor, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Podčetrtka, Vojnika, Laškega, Brežic, Krškega, Ptuja, Ormoža in 38 stalnih registriranih prodajalcev. Vendar branjevke in branjevci brez katerih tržnica ne bi obstajala ne pridejo tja v prvi vrsti zaradi druženja, saj nekaterim dobiček iz izdelkov, ki jih prodajajo predstavlja glavni vir dohodka.

Do silovitega razmaha trgovskih centrov je prišlo v zadnjih letih, v teh so cene živil nižje od tistih na tržnici Tako posledično na celjski tržnici nakupuje vedno manj ljudi. Po zatrjevanjih branjevk in branjevcev, ki že nekaj desetletij prodajajo svojo zelenjavo, sadje in druge izdelke, se je v zadnjih nekaj letih prodaja zmanjšala za vsaj 80 %. Po njihovem mnenju so vzroki za upad prodaje predvsem v že prej omenjenih trgovskih centrih in v težavah s parkirišči, dostopnosti do tržnega objekta in slabših ekonomskih razmerah v državi.

Tudi stalne stranke opažajo upad obiskovalcev, le-ti tudi izpostavljajo težavo z dostopnostjo in parkirišči ter problematiko trgovskih centrov. Po njihovem mnenju bi občina morala zagotoviti ustrezne parkirne prostore, s čimer bi se povečala dostopnost do mestne tržnice.

Boštjan Jelenko, vodja tržnice, ki to delo opravlja 5 let je pojasnil, da je upad ponudnikov med 5 in 7 odstotki. Meni, da je glavna težava razlika med prodanimi izdelki in dobičkom. Namreč če želijo branjevci prodati več in tako konkurirati trgovskim centrom morajo cene znižati. A v tem primeru bodo do konca leta imeli manjši dobiček.

Da bi čimveč ljudi privabili na celjsko tržnico skušajo to doseči z različnimi projekti. Eden takih projektov je Odprta Kuhna, ki je organizirana z namenom, da ljudje, ki pridejo poizkusiti različno hrano še opazijo ponudbo branjevk in branjevcev. Jelenko kot težavo izpostavlja je ozaveščenost in zavedanje o lokalno pridelanem sadju, zelenjavi, mesu in drugih izdelkih, ki jih tržnica ponuja.

M.I.