Bo moral oče štirih otrok finančni upravi plačati 7.000 evrov davka?

Foto: fu.gov.si

V članku “Oče štirih otrok: Davkarija mi je poslala položnico za sedem tisoč evrov”, avtorja Janeza Zalaznika, objavljenega na žurnal24.si lahko beremo: »Pred kratkim sem dobil odločbo o odmeri dohodnine s položnico za plačilo skoraj sedem tisoč evrov!« se je glasil zapis bralca žurnala24.si, ki je še nadaljeval »Glede na to, da preživljam štiri šoloobvezne otroke in se je pravkar začela šola, partnerka pa ima minimalne dohodke, toliko denarja seveda nimam na zalogi«.

Bralec ima možnost pritožbe na odločbo, a le-ta ne zadrži izvršbe zato mora omenjeni znesek plačati v roku 30 dni. V kolikor zneska ne bo poravnal mu prično teči zamudne obresti, grozi pa mu tudi davčna izvršba, ki prinese še dodatne stroške. Bralec je še zapisal » Vse sem točno in pravočasno prijavil«.

Kljub pravočasni in točni prijavi vseh dohodkov je do zapleta prišlo zaradi njegovega dela v Avstriji. »Leta 2017 sem davkariji prijavil vse v letu 2016 prejete dohodke v tujini, plačane prispevke, stroške povezane z delom, in seveda v tujini plačan davek v višini več kot 9000 evrov. Ne razumem, zakaj so v odločbi upoštevali prihodke, prispevke in stroške z delom v tujini, ki sem jih navedel, ne pa tudi plačanega davka,« je zapisal gospod. Prav tako se sprašuje zakaj finančna uprava zahteva potrdilo od njega, če je uvedena avtomatska izmenjava podatkov z drugimi državami EU, torej tudi z Avstrijo.

Obdavčitev zaposlenih v tujini in so rezidenti Republike Slovenije izvede tudi finančna uprava, vendar pri odmeri dohodnine takšnim osebam upošteva davek, ki so ga le-te že plačale v državi kjer delajo. V tem primeru gre za izogibanje dvojni obdavčitvi, vendar mora biti med državama podpisan sporazum. Takšne osebe lahko obdavčitev v tujini dokazujejo oz. uveljavljajo na podlagi plačilnih list ali povzetka izplačanih dohodkov in plačanih davkov in prispevkov. To je mogoče  v kolikor v državi kjer so takšne osebe zaposlene ne vložijo dohodninske napovedi. Z takšno dohodninsko napovedjo si lahko osebe znižajo davek, ki ga je potrebno plačati, posledično pa je tudi manjši odbitek, ki ga upošteva naša finančna uprava. V takšnih primerih finančna uprava od rezidenta zahteva potrdilo o dokončnem in plačanem davku.

»V prijavi dohodkov za leto 2016 sem Furs obvestil, da nameravam vložiti davčno napoved v Avstriji. Na njihovo zahtevo za dodatno izjavo sem jih nato še enkrat obvestil, da nameravam napoved za odmero davka vložiti v Avstriji in da odločbe še nisem prejel. Rok za davčni obračun v Republiki Avstriji je namreč 5 let in se še ni iztekel,« je povedal bralec Žurnala24.si.

V takšnih situacijah naša finančna uprava ne čaka na kolege iz Avstrije, da bodo izdali začasno odločbo o višini davka, ki je bil plačan v Avstriji in tako smatrajo, da davek ni bil plačane, ker niso s strani Avstrije dobili ustreznih dokazil. V teh primerih so računi zelo visoki, saj morajo takšne osebe naenkrat v celoti plačati akontacijo dohodnine, ki jo drugače vsak mesec plačujejo od plače.

Na finančni upravi so ob tem povedali: »Davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil«. Dokazila je mogoče predložiti v roku petih let. Ko bo gospod dobil potrdilo, bo nova odločba izdana v 15. dneh, a kljub temu bo moral sedaj plačati skoraj 7.000 evrov dohodnine.

Razočarani bralec ima vseeno nekaj malega možnosti, da mu tega zneska ne bo potrebno plačati. »Vložena pritožba nima suspenzivnega učinka, kar pomeni, da ne zadrži plačila davčne obveznosti in po poteku roka za plačilo začetka davčne izvršbe. Vendar lahko pristojni finančni urad začeto izvršbo zadrži do odločitve o pritožbi, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. O tem odloči s posebnim sklepom,« so pojasnili na finančni upravi.

Prav tako je gospod včeraj prejel sporočilo finančne uprave, da bodo z izvršbo počakali do konca pritožbenega postopka, a so ga hkrati obvestili, da do takrat tečejo 2 odstotne obresti. Iz Avstrije še ni dobil nobenega odgovora kdaj bo rešena njegova vloga.

Ob tem se zastavlja vprašanje: Koliko je podobnih primerov, ko morajo ljudje, ki delajo v tujini, plačati astronomske zneske dohodnine? Na finančni upravi naj tega podatka ne bi imeli, saj ne vodijo posebne evidence o zavezancih, ki niso predložili ustreznih dokazil o plačilu davka.

Foto: fu.gov.si

Na Fursu na vprašanje zakaj konkretnih podatkov ne dobijo od Avstrijskih kolegov odgovarjajo: »Na podlagi avtomatične izmenjave informacij, konkretno na podlagi Direktive Sveta 2011/16/EU, prejme tudi podatek o obračunanem davku v tujini ob izplačilu dohodka, ni pa podatka o tem, ali je bil tuj davek dokončen in dejansko plačan, kar je ključen podatek pri priznavanju odbitka tujega davka pri poračunu dohodnine v Sloveniji. Preveritev tega podatka oziroma tako imenovana izmenjava na zahtevo za konkreten primer z drugo državo pogodbenico bilateralnega davčnega sporazuma pride v poštev šele, ko so s strani države, ki zahteva pridobitev konkretne informacije, izčrpane vse možnosti pridobitve informacije v svoji državi. To pomeni, da je treba pred tem najprej zavezancem omogočiti, da predložijo ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, jih v primeru razhajanj med napovedanimi in poročanimi podatki pozvati k razjasnitvi zadeve, uskladitvi podatkov in drugo, šele nato sledi morebitna preveritev podatkov v tujino«.

Prepričani so tudi, da je dokazno breme na strani davčnega zavezanca, ki mora svojo trditev in navedbe v davčnem postopku utemeljeno dokazati.

Odločba o pritožbi mora biti po zakonu o upravnem postopku izdana v dveh mesecih, se lahko izdaja odločbe za ljudi, ki delajo v tujini bistveno zavleče. »Odločbe o letni odmeri dohodnine za posamezna odmerna leta se centralno izdajajo v določenih terminih (tranšah), katera se za pretekla odmerna leta izvajajo v daljših časovnih intervalih, zato v posameznih primerih lahko pride do situacije, ko pride do daljšega časovnega zamika izdaje odločbe v pritožbenem postopku (to so predvsem primeri, ko davčni zavezanci vložijo napoved za odmero dohodnine po roku za vložitev napovedi, predvsem za pretekla odmerna leta oz. Primeri, ko davčni organ dolgo časa (več let) čaka na predložitev dokazil o dokončnem davku, plačanem v tujini),« odgovarjajo na finančni upravi.

Članek “Oče štirih otrok: Davkarija mi je poslala položnico za sedem tisoč evrov” je dosegljiv tukaj: https://www.zurnal24.si/slovenija/oce-stirih-otrok-davkarija-mi-je-poslala-poloznico-za-sedem-tisoc-evrov-335225