Vozniki posedujemo vozniška dovoljenja v dveh oblikah, in sicer na tridelnem roza obrazcu ali na kartici. Po navedbah na spletni strani gov.si so do 13.7.2019 upravne enote izdajale vozniška dovoljenja na tridelnih roza obrazcih, z uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 51/2009, ki je začel veljati 13. 7. 2009), pa so začeli vozniška dovoljenja izdajati izključno na polikarbonatni kartici z zaščitnimi elementi. Pomembna novost te kartice pa je, da je njena veljavnost časovno omejena.

Za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G velja časovna veljavnost kartice vozniškega dovoljenja največ 10 let. Ko voznik dopolni 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo 5 let.

Za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E je veljavnost kartice vozniškega dovoljenja omejena na 5 let. Ko voznik dopolni starost 65 let se to vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo 3 let.

10 let je 13.7.2019 poteklo od začetka izdaje vozniških dovoljenj na kartici, zaradi česar je že kar nekaj voznikov moralo ta potečena vozniška dovoljenja zamenjati. Imetniki tovrstnih vozniških dovoljenj bodite pozorni na potek njihove veljavnosti in na upravni enoti pravočasno vložite vlogo za novo kartico vozniškega dovoljenja. Za izdajo vozniškega dovoljenja potrebujete ustrezno fotografijo ter plačate upravno takso in tiskovino v skupni višini 19,14 eur.

Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morate ta dovoljenja zamenjati najkasneje do 19.januarja 2023, pri tem pa boste obdržali vse veljaven pravice (kategorije), kot izhajajo iz tega dovoljenja.

M.I.