Nadzorniki v NLB bodo po novem prejemali 60.000 evrov za svoje delo oziroma med 40 in 122 % več kot do sedaj!

Foto: demokracija.si

V NLB, ki je skoraj leto dni v zasebni lasti in v kateri je država ohranila kontrolni delež, bodo delničarji na današnji skupščini odločali o izplačilih članom nadzornega sveta in njegovim komisijam. Že na junijski skupščini je bilo potrjeno, da se dvignejo prejemki članom uprave, sedaj bi se naj to zgodilo še za nadzornike.

Uprava in nadzorni svet banke sta predlagala, da se delno spremeni koncept prejemkov. Nadzorniki so za lansko delo skupaj s sejninami in povračilom prejeli od 27.000 do 43.000 evrov bruto. Po nove predlogu bodo prejeli 60.000 evrov bruto osnovnega plačila. Prvi med nadzorniki bo upravičen tudi do dodatka v višini 25 odstotkov, njegov namestnik pa v višini 15 odstotkov. Iz sklica seje izhaja tudi, da želijo nadzorniki prejeti še povračilo stroškov prevoza in dnevnic.

V lanski jeseni je NLB prišla v last razpršenih domačih vlagateljev in različnih institucionalnih vlagateljev. Država je kljub vsemu v NLB obdržala 25 odstotkov delnic plus eno delnico. Po podatkih s konca leta 2018 naj bi bila največja posamezna nedržavna lastnika ameriška finančna družba Brandes Investment Partners in Evropska banka za obnovo in razvoj.

Že junija je bilo na skupščini odločeno, da se zvišajo prejemki upravi. »S tem smo želeli zagotoviti stabilno in motivirano upravo,« je takrat povedal prvi nadzornik Primož Karpe. Tudi tokrat naj bi bil razlog za zvišanje prejemkov podoben.

Vir: STA