V torek so v podjetju Simbio Celje namenu predali nov obrat, ki bo namenjen izločanju reciklabilnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Marko Zidanšek direktor Simbia je pred otvoritvijo povedal, da bo nova tehnologija omogočala, do štirikrat več izločenih materialov. Naložba je vredna 5,5 milijona evrov.

Tina Kramer, ki v podjetju skrbi za investicije je ob tem povedala, da so sortirne analize odpadkov v njihovem centru pokazale, da se med mešanimi komunalnimi odpadki znajde še vedno najde 20 odstotkov uporabnih frakcij embalaže. Zato so si v podjetju prizadevali, da bi vzpostavili linijo s pomočjo katere bi iz celotnega masnega toka izločili več recikliranih materialov.

Z novim objektom so poskrbeli za nadgradnjo tehnološkega procesa, ki vključuje mehansko-biološko obdelavo kot tudi samo sortirnico. V letih 2016 in 2017 je v sklopu prve faze zaživela nova mehanska linija, ki omogoča izločanje odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov. S to linijo optičnega sortiranja iz mešanih komunalnih odpadkov lahko v podjetju izločijo 8000 ton embalaže, je povedala Kramerjeva.

V podjetju so v nadaljevanju zastavili drugo fazo nadgradnje tehnologije, ki bo omogočala dodatno izločanje reciklabilnih frakcij. Z izgradnjo druge faze sedaj lahko vse odpadke sortirajo strojno, le pregled poteka še ročno.

Direktor družbe Mako Zidanšek je ob tem dogodku še izpostavil, da gre za edini center v Sloveniji, ki zagotavlja tudi termično obdelavo odpadkov gorljivega dela predhodno obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, ki deluje že deset let. V centru skrbijo tudi za posodobitve in nadgradnje tehnologij, kar jim določajo tudi spremembe v količinah in strukture odpadkov, ki jih sprejemajo.

»Če smo leta 2010 obdelali 4100 ton embalaže, smo je lani 9100 ton,« je ob otvoritvi dodal  Zidanšek. S izkoriščenostjo kapacitet lahko družba postavi ugodnejše cene občinam sovlagateljicam in s tem zmanjšajo znesek na položnicah občanov.

Na otvoritvi je bil prisoten tudi celjski župan Bojan Šrot, ki je mnenja, da je celjski center za ravnanje z odpadki vzorčni primer dobre prakse gospodarjenja z odpadki, ki je tudi daleč od aktualnih težav z odpadki in blatom v državi. »Celje je pravočasno pristopilo k celovitemu in dolgoročnemu reševanju problematike z odpadki ter v Sloveniji kot prvo postavilo objekt za mehansko-biološko obdelavo in toplarno za komunalne odpadke. Pozneje so tudi po Sloveniji začeli rasti centri za mehansko-biološko obdelavo, vendar brez naprav za termično obdelavo,« je še dodal Šrot.

Zaradi vsega povedanega je Bojan Šrot prepričan, da je savinjska regija edina v Sloveniji, ki nima težav z odpadki.

M.I.