Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline zaživel v Zdravstvenem domu Žalec

Foto: dom-zalec.si

Včeraj je v prizidku Zdravstvenega doma Žalec zaživel Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline. Za projekt, ki so ga začeli vzpostavljati v mesecu aprilu letošnjega leta je Občina Žalec namenila 300.000 evrov in ministrstvo za zdravje 200.000 evrov. Razliko do pokritja celotne investicije, ki je znašala 641.000 evrov je prispeval Zdravstveni dom Žalec.

Iz žalske občine so za STA povedali, da je v centru zaposlenih šest oseb. Tamkajšnji zdravstveni dom je za izvajanje programa pridobil skoraj 439.000 evrov nepovratnih sredstev. Na žalski občini so še dodali, da so z naložbo dobili dodatne prostore, ki bodo seveda namenjeni izvajanju dodatnih dejavnosti.

Za izvajanje projekta so uredili telovadnico, ki predstavlja enega ključnih del pri tem projektu. Uredili so tudi spremljajoče prostore, ki so sedaj funkcionalno povezani z izvajanjem medicinske dejavnosti.

Velike pridobitve so z omenjeno naložbo deležne tudi vse gibalno in senzorno ovirane osebe, saj so poskrbeli za postavitev klančine. V sklopu projekta je na novo urejena tudi zunanjost Zdravstvenega doma s pripadajočimi parkirišči ter prometna navezava na obstoječo lokalno prometno infrastrukturo.

Z Centrom za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline želijo okrepiti javnozdravstveno vlogo zdravstvenih domov, implementirati nadgradnjo preventivnih pregledov za otroke in mladoletnike. V centru bodo izvajali tudi preventivne obravnave ogroženih otrok in mladoletnikov ter preverjali kronične bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Vir: STA