Domovi za starejše na Celjskem popolnoma zasedeni in dolge čakalne dobe

Foto: Pixabay.com

V članku “Domovi za starejše na območju Kozjansko-Obsoteljskega popolnoma zasedeni. To so čakalne dobe”, avtorja B.S. lahko beremo, da statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji trenutno petina prebivalcev starejših od 65 let. Do leta 2055 bi naj bila kar tretjina prebivalcev Slovenije starejših od 65 let. Vlade že nekaj let pripravljajo zakon o dolgotrajni oskrbi starejših, ki bi starejšim v zrelih letih omogočil dostojno starost in oskrbo. A trenutno kaže, da sam zakon še ne bo kmalu sprejet.

1. oktobra bomo obeležili svetovni dan starejših, a je kljub vsemu stanje na tem področju v Sloveniji zelo slabo. Starejši se v svoji jeseni življenja soočajo z dolgimi čakalnimi vrstami v domovih za starejše, starejši potrebni pomoči pa so postavljeni pred nemilost sistema. Zato je še toliko pomembneje, da bi vlada izpeljala projekt, ki ga niso nekatere vlade pred njo in to je zakon o dolgotrajni oskrbi in s katerim bi starejšim omogočili dostojno jesen življenja. Tako bi starejšim zagotovili tudi primerne pokojnine in oskrbo za katere so delali vse življenje. Žal vse kaže, da tudi trenutna vlada ne bo imela posebnega posluha za reševanje tega problema prioritetno.

Tudi Slovenija se podobno kot razvite države sooča s spremembo starostne sestave svojega prebivalstva. Leta 2018 so starejši od 65 let predstavljali 19,4 odstotka vseh prebivalcev. Leta 2055 naj bi bil odstotek prebivalcev starejših od 65 let v Sloveniji 32 odstotkov vseh prebivalcev in leta 2100 31 odstotkov.

Nobena izjema niso občine v naši okolici, kjer se povprečno število starejših od 65 let ne razlikuje bistveno od Slovenskega povprečja. Število starejših od 65 let in število prebivalcev v letu 2018 prikazuje spodnji graf.

Vir: Si-stat

Še večja težava z reševanjem starajočega se prebivalstva nastane, če gledamo prosta mesta v domovih za starejše. Na Celjskem so namreč domovi za starejše popolnoma polni in čakalne dobe pri nekaterih znašajo tudi do dveh let.

Največji dom v naši okolici je Dom ob Savinji Celje kjer biva 251 stanovalcev, od tega sta dva stanovalca na začasnem sprejemu. V Dnevni center sprejmejo še 25 obiskovalcev, pomoč na domu in prinos kosil pa nudijo okoli 400 uporabnikom na območju občin Celja, Štor, Vojnika in Dobrne. Kapacitete imajo v domu ves čas polno zasedene in trenutno na prosto mesto pri njih čaka 531 oseb. Samo v letu 2019 so prejeli 542 vlog.

Čakalne dobe v Domu ob Savinji Celje so trenutno okoli enega leta, v primeru težjega zdravstvenega stanja oziroma ljudi z demenco so čakalne dobe tudi več kot dve leti. Za takojšnjo namestitev trenutno čaka 507 oseb. Cena storitve znaša od 19 do 33 evrov na dan.

Dom Lipa v Štorah trenutno oskrbuje 229 uporabnikov. Tudi pri njih so trenutno vse kapacitete zasedene vendar samo čakalno dobo težko ocenijo, saj je le-ta odvisna od več dejavnikov. Na namestitev pri njih trenutno čaka 26 starejših, evidentiranih prošenj pa imajo trenutno 373. Cene storitve za oskrbo se pri njih gibljejo med 23 evrov in 35 evrov na dan.

Tudi v Domu upokojencev Polzela imajo trenutno zasedenih vseh 226 postelj. Same čakalne dobe se tudi pri njih razlikujejo glede na enoto in spol. Za nastanitev v negovalni enoti je čakalna doba 9 mesecev do enega leta za ženske ter 4 do 6 mesecev za moške. Za bivalno enoto je trenutna čakalna doba pri njih 4 do 6 mesecev za ženske in 2 do 4 mesece za moške. Za takojšnjo namestitev trenutno pri njih čaka 83 oseb, evidentiranih prošen imajo 598. Cena oskrbe pri njih znaša od 19 do 33 evrov na dan.

V Domu upokojenčev Šmarje je trenutno zasedenih vseh 214 prostih mest in na nastanitev pri njih se čaka v povprečju 6 mesecev. Trenutno za nastanitev pri njih čaka 30 oseb, evidentiranih pa imajo 525 prošenj. Cena bivanja pri njih znaša med 19 in 33 evrov na dan.

Dom starejših Šentjur ima kapaciteto 167 uporabnikov in vse so tudi zasedene. Za nastanitev pri njih se čaka od tri mesece do enega leta. Za takojšno namestitev pri njih je na čakanju 131 starejših, evidentiranih prošenj imajo 530. Pri njih znaša dnevna oskrba med 20 in 33 evrov na dan.

Dom starejših Laško ima na voljo 78 sob, ki imajo skupaj 165 ležišč in prav vsa imajo zasedena. V domu imajo na voljo 13 enoposteljnih sob, 43 dvoposteljnih soh in 22 troposteljnih sob. V domu imajo ves čas vse kapacitete zapolnjene zato je pri njih čakalna doba odvisna od oskrbe, ki jo bodoči stanovalci potrebujejo in se giblje od treh mesecev naprej. Na nastanitev pri njih čaka 285 oseb, evidentiranih prošenj pa imajo 326. Cena bivanja pri njih se giblje med 24 in 40 evrov na dan.

Lambrechtov Dom v Slovenskih Konjicah ima trenutno 160 oskrbovancev, kar pomeni, da so tudi pri njih vse kapacitete polno zasedene. Tudi pri njih so čakalne dobe odvisne od različnih dejavnikov, gibljejo se med dvema mesecema in dvema letoma. Na takojšno nastanitev pri njih čaka 11 starejših, evidentiranih prošenj imajo 377. Cena bivanja pri njih znaša 20 do 35 evrov na dan.

V Pegazovem domu imajo trenutno 131 oskrbovancev, kar pomeni da so polno zasedeni. Pri njih imajo za nastanitev prednost starejši iz domačega okolja. Kljub vsemu se tudi pri njih gibajo čakalne dobe med 1 in 6 meseci. Za ljudi, ki niso iz njihovega lokalnega okolja pa med 6 in 12 meseci. Na takojšno namestitev čaka pri njih 52 starejših, evidentiranih vlog pa imajo 59. Cena dnevne oskrbe pri njih znaša med 23 in 43 evri.

Dom sv. Jožef kjer izvajajo dejavnost institucionalnega varstva imajo trenutno 121 uporabnikov, kar pomeni, da so njihove kapacitete polno zasedene. Čakalne vrste so dolge in so odvisne od stanja potencialnega uporabnika. Na takojšnjo namestitev čaka 14 starejših, evidentirani prošenj imajo 554. Cena oskrbe pri njih znaša od 22 do 33 evrov na dan.

Zasedenost domov za starejše in čakalne dobe. Foto: kozjansko.info

Članek “Domovi za starejše na območju Kozjansko-Obsoteljskega popolnoma zasedeni. To so čakalne dobe” lahko najdete tukaj: https://kozjansko.info/2019/09/dom-za-starejse-kozjansko-obsotelje/