Inšpekcijski nadzor v enem primeru odkril uporabo aditiva iz skupine sulfitov v mesnih pripravkih – pripravek umaknjen iz prodaje

Foto: pixabay.com

Inšpekcijski nadzor inšpektorjev uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v mesecu septembru je potekal na področju uporabe aditiva iz skupine sulfitov. Inšpektorji so preverili osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov ter pri tem odvzeli 34 vzorcev. V enem vzorcu so zabeležili prisotnost sulfita so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Za nadzor so se odločili, ker so predhodno ugotovili nedovoljene vsebnosti aditiva iz skupine sulfitov v petih vzorcih mesnih pripravkov. Inšpekcijski nadzor so opravili na sedežih trgovskih verig, ki imajo v svojih trgovinah mesnice, v katerih pripravljajo mesne pripravke – čevapčiče, pleskavice in pečenice, mesnicah in gostinskih obratih, ki sami pripravljajo omenjene mesene pripravke.

V nadzoru so preverjali recepturo za maso, ki jo v nadaljevanju uporabijo za omenjene mesne pripravke, rezultate notranjih kontrol nad omenjeno skupino proizvodov, korektivne ukrepe pri tistih proizvajalcih, ki so že imeli neustrezne rezultate, ustreznost korektivnih ukrepov, roke uporabnosti proizvodov, morebitno spremembo rokov uporabnosti in receptur proizvodov ter začimbe in aditive, ki jih proizvajalec uporablja pri proizvodnji.

V postopku nadzora je inšpekcija izdala devet opozoril, v enem primeru je odredila prepoved prodaje in prometa mesnih pripravkov, v dveh primerih pa uvedla prekrškovni postopek. Največ kršitev so zaznali pri mesnicah, v trgovski verigi so izdali eno opozorilo in v gostinskih lokalih štiri opozorila.

Vzorec v katerem so ugotovili vsebnost sulfita je primer nepoštene prakse, neprepoznane s strani odgovornih nosilcev živilske dejavnosti. Pregled dokumentacije razkril, da ni šlo za načrtno dodajanje aditiva s strni nosilca živilske dejavnosti, ampak je bila to praksa posameznikov. »Izvajanje priprave mesnih izdelkov v tem primeru ni bilo skladno z navodilom za delo in recepturo,« so pojasnili.

Nedovoljena praksa, ki so jo odkrili v inšpekcijskem nadzoru se je izvajala predvsem pri pripravi mesnih pripravkov v obratih »mesnic« v večjih trgovskih verigah. V sistemu gostinskih obratov kršitev niso zaznali.

Aditiv sodi v skupino alergenov, ki v mesnih pripravkih ni dovoljen. Sulfit se uporablja za preprečevanje oksidacije mesnega pripravka.

M.I.