V Slovenijo se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) v letu 2018 priselilo več kot 4.300 državljanov Slovenije ter 24.100 tujih državljanov. Skoraj 6.600 slovenskih ter več kot 6.900 tujih državljanov se je odselilo. V letu 2018 je bil selitveni prirast najvišji po letu 2008: 14.928 oseb.

V Slovenijo se je leta 2018 priselilo 28.455 prebivalcev, iz države se jih je odselilo 13.527. V primerjavi z letom 2017 je bilo število priselitev višje za 51 %, število odselitev pa je bilo nižje za 23 %.

V 2018 je bil selitveni prirast najvišji po letu 2008, priselilo se j 14.928 oseb več kot se jih je odselilo. Že devetnajsto leto zapored je bil v letu 2018 selitveni prirast državljanov Slovenije negativen, iz Slovenije se je odselilo 2.241 več kot se jih je v državo priselilo. Dvanajsto leto zapored pa je bil selitveni prirast tujih državljanov pozitiven, v Slovenijo se jih je v letu 2018 priselilo 17.169 več kot se jih je iz nje odselilo.

Najpogostejša država prejšnjega prebivališča za priseljene slovenske državljane sta bili v letu 2018 Nemčija in Avstrija (za 24 oz. 17 %), sledile pa so Švica, Združeno kraljestvo in Italija.

V našo državo se je v letu 2018 priselilo največ tujcev iz Bosne in Hercegovine (49 % vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih so bile države prejšnjega prebivališča Kosovo, Srbija, Hrvaška in Severna Makedonija.

V letu 2018 je četrtina (26 %) odseljenih državljanov Slovenije odšla v Avstrijo, za največ preostalih so postale države njihovega prihodnjega prebivališča Nemčija (20 %), Švica in Hrvaška.

Za največ odseljenih tujih državljanov je postala država njihovega prihodnjega prebivališča Bosna in Hercegovina (24 %), sledile pa so Nemčija (12 %), Srbija in Hrvaška (po 11 %).

M.I.