Po poročanju STA so zaposleni v Sloveniji julija v povprečju prejeli 1737,42 evra bruto oz. 1119,08 evra neto plače. Nominalno je bila v bruto znesku za 1,1 odstotka in realno za 1,8 odstotka višja od junijske, v netu znesku je bila rast nominalno enoodstotna in realno 1,7 odstotna.

Tako je bila povprečna plača višja tudi v primerjavi s plačo za lanski julij, v bruto znesku nominalno za 5,2 odstotka oziroma realno za 3,1 odstotka, v neto znesku pa nominalno za 4,4 odstotka oz. realno za 2,4 odstotka.

V zasebnem sektorju je bila povprečna neto plača za julij za 1,7 odstotka višja od plače za junij, v javnem sektorju pa se je v primerjavi s plačo za junij znižala za 0,2 odstotka; v institucionalnem sektorju država se je znižala za 0,5 odstotka. Na mesečni ravni se je povprečna plača za julij se je na mesečni ravni najbolj opazno zvišala v dejavnosti rudarstvo, kjer je bila rast 6,3-odstotna.

Najvišja je bila povprečna neto plača za julij sicer v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer je znašala 1555,40 evra. Tudi zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro so imeli podobno povprečno neto plačo, 1552,99 evra.

M.I.