Pazite na osebne dokumente, da vas ob izdaji novega ne bo pričakalo neprijetno presenečenje

Foto: mojaobcina.si

V članku “Izgubljen osebni dokument boste drago plačali”, avtorice Barbare Perko lahko beremo, da vas pri izdaji osebnih dokumentov  lahko pričaka neprijetno presenečenje, kar je na svoji koži občutil tudi eden od bralcev spletnega portala žurnal24.si. Strošek izdaje vozniškega dovoljenja, ki ste si ga dali izdelati na novo ali ste ga prvič izgubili ali so vam ga morda ukradli znaša 25,44 evrov.

Višji strošek posameznika doleti v kolikor želite pridobiti nov osebni dokument zaradi izgube, poškodbe ali neskrbnega ravnanja. V teh primerih mora vlagatelj prošnje plačati dvakratno vrednost upravne takse. V kolikor zahtevate izdajo novega osebnega dokumenta v obdobju petih let pred prvo vložitvijo pa vas doleti, kar štirikratna vrednost upravne takse, poleg tega je v takem primeru dokument izdan le za obdobje enega leta.

Imetniki dokumentov naj bi bili dolžni skrbno ravnati z le-temi. Samo skrbnost ugotavljajo pristojni organi na podlagi okoliščin pogrešitve in tatvine, ki jih ob prijavi navede posameznik. Pristojni organi potem določijo ali je bilo ravnanje z dolžno skrbnostjo ali dolžne skrbnosti ni bilo. Ministrstvo za notranje zadeve navaja, da gre za dolžno skrbnost denimo ob kraji dokumentov pri vlomu v hišo in v tem primeru vlagatelj ne plač višje takse. V kolikor vam ukradejo osebni dokument iz žepa obleke, ki visi v čakalnici ali garderobe ali vam ukradejo torbico iz odklenjenega vozila gre za opustitev dolžne skrbnosti zato vas pri izdaja novega dokumenta v teh primerih čaka višja upravna taksa.

»Uradna oseba ob sestavi zapisnika loči med različnimi okoliščinami. V primeru izgube dokumentov je odgovornost za izgubo vedno na posamezniku, ki je dokument izgubil. V primeru kraje se ugotavlja okoliščine dolžne skrbnosti, saj je kraja lahko posledica ravnanja, na katerega posameznik ni mogel vplivati, ali posledica ravnanja, ob katerem je posameznik dokument izpostavljal kraji. Pogrešitev pa je okoliščina, v kateri posameznik ostane brez dokumenta, vendar ni mogoče z gotovostjo definirati, ali je bil dokument izgubljen, založen ali mogoče tudi ukraden,« so ob tem povedali na ministrstvu.

V kolikor pogrešate osebno izkaznico ali potni list, vam je bil kateri od teh dokumentov ukraden ali je izgubljen, se vam izda nov osebni dokument z novo serijsko številko. Podatki o starih osebnih dokumentih se v evidenci vodijo pet let. Pri dvojnikih vozniškega dovoljenja se navede tudi koda skupnosti, številka pogrešanega vozniškega dovoljenja in oznaka države, kjer je bilo vozniško dovoljenje izdano. Podatki o izgubljenih, ukradenih ali pogrešanih vozniških dovoljenjih se vodijo še tri leta od poteka roka, za katerega je bilo takšno vozniško dovoljenje izdano.

Osebno izkaznico ali potni list lahko tudi ponovno aktivirate, če ste jo prijavili kot pogrešano, ukradeno ali izgubljeno in sicer do konca poslovnega časa tistega dne, ko ste dokument evidentirali kot pogrešan, izgubljen ali ukraden. »Ker sta osebna izkaznica in potni list pomembna dokumenta za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, nastopanje v pravnem prometu in omogočata tudi prehod državne meje, je namreč treba zagotavljati vzvode, ki onemogočajo zlorabo identitete s strani tretje osebe. Tako se zagotavlja, da podatke o vseh ukradenih, pogrešanih in izgubljenih dokumentih dnevno prejme Policija (preko Interpola se podatki posredujejo tudi tujim organom). Zato ponovno aktiviranje najdenega dokumenta ni mogoče. Tretja oseba tako dokumenta ne more zlorabiti, hkrati pa tudi velja, da državljan morebiti naknadno najdenega dokumenta ne more več uporabljati,« so še povedali na ministrstvu.

Ministrstvo za infrastrukturo je ob tem povedalo, da lahko do vročitve novega vozniškega dovoljenja, vlogo umaknete in vam tako velja staro vozniško dovoljenje. Naknadno najdene osebne dokumente je potrebno nesti na upravno enoto, kjer dokument uničijo in evidentirajo najdbo takšnega dokumenta.

Posameznik mora tudi v osmih dneh po dogodku o tem obvestiti upravno enoto, saj ne zadostuje samo prijava na policiji. Če je osebni dokument izgubljen v tujini, je potrebno dogodek prijaviti v osmih dneh po vrnitvi ali v 30 dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini. S hitro naznanitvijo je mogoče preprečiti morebitne zlorabe osebnih dokumentov.

Tudi v primeru, da zadevo niste naznanili vas lahko doleti globa. V primeru osebne izkaznice je ta od 50 do 200 evrov in za potni list od 125 do 400 evrov. Če je bila pristojnemu organu podana lažna izjava o izgubi, kraji ali pogrešitvi dokumenta se lahko takšnega posameznika kaznuje s kaznijo od 400 do 830 evrov.

Za primer povejmo, da vas izdaja potnega lista z veljavnostjo 10 let prvič stane 46,10 evra. V primeru prve pogrešitve vas bo nova izdaja stala 59,70 evra, vsaka nadaljnja pa 86,90 evra.

Članek “Izgubljen osebni dokument boste drago plačali” je dosegljiv tukaj:  https://www.zurnal24.si/slovenija/izgubljen-osebni-dokument-boste-drago-placali-335420 .