V članku “Končan stečajni postopek celjskega Klasja” avtorja J.I. lahko beremo, da je stečajni postopek celjskega Klasja po štirih letih končan. Stečajni postopek se je začel aprila 2015. Po poročanju Novega tednika je upravitelj Kristijan Anton Kontarščak s potekom tečaja, predvsem pa z denarjem, ki ga je iztržil s prodajo premoženja, zelo zadovoljen. 9,3 milijona evrov se je nateklo v stečajno maso.

Stečajni upravitelj je moral za pekarne v Celju, Velenju, Rogaški Slatini in Hrastniku občutno znižati cene, je pa bil veliko bolj uspešen pri prodaji skoraj tri hektarje velikega proizvodnega kompleksa na Hudinji. Na prvi dražbi ga je prodal za tri milijone evrov, kar je skoraj dvakrat več kot je znašala izklicna cena. Kompleks je bil kupljen s strani Perutnine Ptuj in družbe Sapidum iz Portoroža, ki je pred tem za nekaj več kot milijon evrov kupila tudi proizvodnjo brezglutenskih izdelkov in prevzela 27 zaposlenih. Upravitelju zato za zaposlene ni bilo mogoče zagotoviti odpravnine.

Ob stečaju je bilo v Klasju zaposlenih 118 ljudi. Ločitveni upniki Klasja so zaradi uspešne prodaje premoženja dobili poplačanih skoraj 29 odstotkov svojih terjatev, vse terjatve so bile poplačane nekdanjim delavcem, nekaj denarja je bilo tudi za navadne upnike, ki običajno v stečajih ostanejo praznih rok. Ni pa uspelo stečajnemu upravitelju prodati večmilijonsko terjatev do podjetja Toming-Consulting, ki je tudi v stečaju, pred propadom pa je bilo tako kot Klasje v lasti Tomaža Ročnika. V času stečaja se je terjatev nekoliko znižala, prevzela jo je največja ločitvena upnica slaba banka.

Članek “Končan stečajni postopek celjskega Klasja” je dosegljiv tukaj: http://www.nt-rc.si/radio-celje/koncan-stecajni-postopek-celjskega-klasja/