Slovenija med 22 državami EU z institutom minimalne plače  po višini le-te zaseda deveto mesto, po letošnjem zvišanju pa sodi med države s skromnejšimi dvigi, je razvidno iz letnega poročila o minimalni plači v EU in na Norveškem, katerega je v ponedeljek objavila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound.

Po poročanju STA je glede na poročilo bil leta 2006 delež prejemnikov minimalne plače med vsemi delovno aktivnimi v povprečju EU 7,2 odstoten, pri čemer so se med posameznimi državami članicami pokazale velike razlike.

Slovenija se je znašla med državami z najmanjšim, 4,1 odstotnim deležem prejemnikov te plače, manjši delež so zabeležile le Češka (dva odstotka), Malta (2,3 odstotka), Belgija (3,2 odstotka), Hrvaška (3,3 odstotka) in Grčija (4,1 odstotka). Največ zaposlenih je minimalno plačo  prejemalo na Poljskem (13,7 odstotka), v Veliki Britaniji (+12,1 odstotka), Luksemburgu (11,3 odstotka), Nemčiji (11,1 odstotka) in na Portugalskem (10,5 odstotka).

S strani Eurofonda je bilo izpostavljeno, da je znotraj teh deležev ogromno delavcev, ki zaslužijo manj kot 90 odstotkov minimalne plače, problematizira tudi veliko zastopanost žensk med prejemniki.

Sicer imajo najvišjo minimalno plačo v Luksemburgu, za letošnje leto znaša 2071,10 evra bruto, v Veliki Britaniji 1746,73 evra, na Nizozemskem 1615,80 evra, več kot 1500 evrov bruto pa ta plača znaša tudi v Belgiji, v Nemčiji in v Franciji.

Delavci, ki prejmejo najnižje zneske na svoje račune so v Bolgariji, kjer minimalna plača znaša le 286,33 evra bruto, v Latviji znaša 430 evrov, v Romuniji znaša 446,02 evra ter na Madžarskem 464,20 evra.

Z minimalno plačo v višini 886,63 evra bruto se Slovenija med 22 državami s tem institutom uvršča na deveto mesto.

Najvišje zvišanje, nominalno za 22,3 odstotka so izvedli v Španiji, kjer minimalna plača znaša 1050 evrov, sledili sta Grčija (za 10,91 odstotka na 758,33 evra), kjer os dvig izvedli prvič po letu 2012 in Bolgarija (za 9,81 odstotka). Se je pa minimalna plača občutno zvišala tudi v Litvi, in sicer za 38,75 odstotka na 555 evrov, dvig pa je vezan na spremembo v obdavčitvi, rast je tako bila dejansko le 7,5 odstotna.

Minimalna plača se je v Sloveniji letos nominalno okrepila za 5,20 odstotka, s čimer se je Slovenija v petčlanski skupini s srednje visokimi minimalnimi plačami uvrstila na sredino.

V Sloveniji vprašanje minimalne plače dviguje precej prahu v zadnjem obdobju. Državni zbor je lani kljub nasprotovanju delodajalcev sprejel novelo zakona o minimalni plači, ki minimalno plačo zvišuje, za leto 2020 pa predvideva izločitev vseh dodatkov iz nje, obenem ureja tudi formulo za izračun, po kateri je minimalna plača omejena navzgor in navzdol, oziroma najmanj 20 ter največ 40 odstotkov nad preračunanimi minimalnimi življenjskimi stroški.

Opozarjajo pa delodajalci, da je bilo sprejetje novele nepremišljeno ter da bo prizadelo celotno družbo. Sindikati pa so se za ohranitev zakona pripravljeni boriti z vsemi sredstvi, vlada pa zaenkrat vztraja, da so tveganja obvladljiva.

M.I.