Podjetje Odelo, ki ima sedež podjetja v Preboldu in se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in trženjem avtomobilskih delov je po poročanju STA lani ustvarilo več kot 200 milijonov evrov prihodkov. To pomeni, da so v letu 2018 ustvarili za skoraj 8 odstotkov več prihodkov kot v letu 2017. Čisti dobiček je tako v letu 2018 znašal 12 milijonov evrov, leta 2017 pa 10,5 milijona evrov.

Na spletni strani Ajpesa je ob objavljenem letnem poročilu za leto 2018 direktor Odela Borut Kocbek zapisal, da so se v omenjenem letu uspešno soočili s številnimi izzivi na različnih področjih. Zaradi uvajanja novih tehnologij v okviru razvojnih procesov, strojne opreme so v družbi razvili številne inovacije na področju elektronike in testnih strojev.

Oddelek elektrotehnike je v lanskem letu v Odelu zaživel kot samostojni profitni center. V začetku leta 2018 so v svojem obratu v Črešnjevcih implementirali proces metalizacije in brizganja polizdelkov za serijske proizvode, kar je dopolnilo procese montaže in brizganja plastike nadomestnih delov. V podjetju so v lanskem letu zaposlili 136 novih delavcev. »Zaposlovanje je bilo tako poleg izziva ob zagonu novih projektov eden večjih izzivov, s katerimi smo se uspešno spopadli. S povečanjem števila zaposlenih so bile namreč potrebne tudi nekatere organizacijske spremembe,« je še povedal Kocbek.

Konec leta 2018 je tako podjetje zaposlovalo 1315 delavcev. Ob tem je Kocbek povedal, da so pred podjetjem novi cilji s pomočjo katerih bodo ustvarili pogoje za nadaljnjo rast, ki pa je odvisna od gospodarskih trendov. Kljub vsem podrobnostim pa Kocbek ni povedal koliko ljudi pri njih prejema minimalne plače oziroma prihodke, ki so nižji od slovenskega povprečja.

M.I.