Pozor, če ste pred tem, da bi zaprosili banko za potrošniški kredit, potem je mogoče dobro, da pohitite. Zakaj? Po poročanju siol.net bo Banka Slovenije novembra zaostrila pogoje po katerih lahko banke podeljujejo potrošniške kredite. Primož Dolenc, viceguverner ter namestnik guvernerja Banke Slovenije je na novinarski konferenci poudaril, da želijo s tem javnosti sporočiti kje so meje zdravega zadolževanja.

Tako bo ročnost potrošniškega posojila po novem do največ sedem let oz. 84 mesecev. Ne bo pa smelo razmerje med letnim stroškom servisiranja ter letnim neto dohodkom kreditojemalca preseči 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za preostali del dohodka. Ob tem bo imetniku kredita po plačilu obroka moralo ostati 76 odstotkov bruto minimalne plače, če ima vzdrževane družinske člane, pa še sorazmerno več, je pojasnil direktor oddelka finančna stabilnost in makrobonitetna politika v Banki Slovenije Tomaž Košak.

Na področju stanovanjskih posojil ukrep Banke Slovenije ne bo prinesel bistvenih novosti. Zavezujoč ukrep bo postalo razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga ter letnim neto dohodkom kreditojemalca, prav tako ne bo smelo preseči 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za preostali del dohodka. Za banke bo še naprej veljalo priporočilo, da da razmerje med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan, ne presega 80 odstotkov.

Po Dolenčevih besedah je Banka Slovenije po izdaji lanskih priporočil na področju potrošniških kreditov ugotovila, da se tveganja, povezana z rastjo teh kreditov ne zmanjšujejo. Pojasnil je še, da ostajajo letne rasti visoke in presegajo dvomestno številko. Po besedah Košaka pa se je povprečni znesek potrošniškega kredita povečal za 2000 evrov ter znaša 8000 evrov. In ker je centralna banka ugotovila, da je od priporočil odstopala skoraj četrtina zneska vseh teh kreditov, se je odločila za uvedbo zavezujočega sklepa.

M.I.