Premogovnik Velenje v letu 2018 ponovno z izgubo

Foto: Premogovnik Velenje

V Premogovniku Velenje so v lanskem letu ponovno poslovali z izgubo. Izguba v letu 2018 je znašala 3,8 milijona evrov med tem, ko je imel premogovnik v letu 2017 3,4 milijona evrov dobička. Zadnjo izgubo so imeli v Velenju leta 2015, ko so zabeležili kar 77,2 milijona evrov izgube. Posledica rdečih števil v letu 2018 je padec čistih prihodkov od prodaje za 5,2 odstotka in je znašal 108,6 milijona evrov.

V lanskem poslovnem poročilu na spletni strani Ajpesa je mogoče prebrati, da je bilo leto 2018 za Premogovnik Velenje eno najzahtevnejše v tem obdobju. Direktor premogovnika Ludvik Golob je še zapisal, da so imeli številne težave pri pripravi novih odkopnih polj. V načrtu so namreč imeli izkop v višini 3,6 milijona ton premoga, ki ni bil dosežen in so tako ustvarili 469.652 ton primanjkljaja. Nekoliko boljši rezultat so dosegli pri proizvodnji energije, kar je posledica višje kalorične vrednosti premoga od načrtovane.

Kalorično vrednost so načrtovali pri 10,59 gigajulov na tono, v premogovniku pa so dosegli 11,69 gigajulov na tono. Zato je znašala dosežena energijska vrednost v letu 2018 37.596 tetrajulov energije vendar je bilo to še vedno 1433 tertajulov od načrtov za leto 2018. Negativno bilanco so imeli tudi pri pripravi novih odkopnih polj, saj so načrtovali 7086 metrov novih odkopnih polj, dosegli pa so le 5408 metrov jamskih prog.

Premogovnik je lani za naložbe namenil 17,4 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka manj kot v letu 2017. V Velenju so se aprila soočili tudi z nekajurno stavko, ki jo je organiziral sindikat SDRES. V letu 2018 so za zaposlene v jami na podlagi dogovora s socialnimi partnerji uvedli efektivni delovni čas, potekala so tudi pogajanja in usklajevanja za novo podjetniško in panožno pogodbo, ki je bila konec leta tudi podpisana.

Skladno z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja v premogovniku že od leta 2014 vse vodijo v smeri pridobivanja premoga, zato so lani pričeli z reorganizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest. V ta namen so k matični družbi pripojili družbo PV Invest ter postali 100 odstotni lastnik družbe PLP, ki za njih zagotavlja les.

V Velenju bodo še naprej stremeli k odprodaji poslovno nepotrebnega premoženja. Kljub težkim časom v premogovništvu še vedno zaposlujejo nove kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga. Celotna družba je tako v letu 2018 zaposlila 116 novih ljudi, od tega 37 v matični družbi. Trend zaposlovanja novih oseb naj bi nadaljevali tudi v prihodnjih letih, saj bodo tako lahko zagotavljali stabilne pogoje proizvodnje premoga.

Golob, ki ga bo 21. oktobra na mestu direktorja nasledil Marko Mavec se zaveda, da mora rudnik poleg etažnih prog za pripravo odkopov izdelati oz. dokončati tudi nekaj ostalih investicijskih objektov. Najpomembnejša sta izgradnja jamskih prog za priključitev ventilatorske postaje NOP II na jamo ter vodna proga za odvodnjavanje G-območja, ki ga nameravajo začeti odkopavati v letu 2020.

Vir: STA