Pri nekaterih odločbah o otroškem dodatku in drugih socialnih transferjih se je premoženje upravičencev upoštevalo dvakrat!

Foto: pixabay.com

Pri uveljavljanju nekaterih socialnih pravic se je upravičencem premoženje upoštevalo dvakrat. Zaradi tega je prišlo do napak pri izračunih pri določenih upravičencih. Napak, ki so se zgodile pa centri za socialno delo ne morejo ugotoviti ampak lahko to ugotovijo samo upravičenci sami.

»Center za socialno delo mi je delnice upošteval dvakrat, prvič kot prihranke na trgovalnem računu, potem pa še kot delnice pri KDD,« je Žurnal24.si opozoril njihov bralec.

O napaki naj bi bilo seznanjeno tudi pristojno ministrstvo. Na direktoratu za socialne zadeve pri ministrstvu za delo so za omenjeni časopis povedali: »Bili smo seznanjeni, da je v nekaterih primerih s strani bank oziroma banke prišlo do pomote pri pošiljanju podatkov, in sicer so tudi banke posredovale podatke o lastništvu slovenskih vrednostnih papirjev. V takem primeru je prišlo do podvojenega prikazovanja istega premoženja. Zadeva se je razjasnjevala v pritožbenem postopku.«

KDD po dogovoru pristojnim službam posreduje podatke o domačih delnicah, družbe za upravljanje ali banke, ki vodi trgovalne račune, pa le o tujih.

Na ministrstvu o tej zadevi še pojasnjujejo: »Tako v primeru, ko dobimo dva podatka o lastništvu vrednostnih papirjev izmed katerih je bil eden posredovan s strani KDD, drugi pa s strani banke oziroma družbe za upravljanje, gre za različno premoženje in se upoštevata oba podatka o lastništvu premoženja.«

Za omenjeni časopis so še dodali: »Morebitnega napačnega podatka strokovni delavec na podlagi podatkov, razpoložljivih v Informacijskem sistemu centrov za socialno delo, ne more prepoznati. Morebitno napako tako lahko uveljavlja le stranka v pritožbenem postopku, kjer se preverja resnično dejansko stanje.«

Trgovalne račune ima po podatkih KDD več kot 108.000 Slovencev, vendar je v tem trenutku težko oceniti pri kakšnem številu odločb je bilo upoštevano dvojno premoženje. Zato tudi ni znano koliko teh oseb je upravičenih do otroških dodatkov in drugih pravic iz javnih sredstev.

Pristojno ministrstvo je še mnenja, da ima premoženje majhen in zgolj izjemoma odločilen vpliv na odmero pravic. »Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se namreč ugotovljena vrednost premoženja zniža za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (trenutno to znaša 19.304,64 evrov), morebitna preostala vrednost premoženja pa se upošteva v višini fiktivno določenega dohodka,« pojasnjujejo na ministrstvu.

M.I.