Pričetek težko pričakovanih del za ureditev avtocestnega izvoza Arja vas

Foto: DARS

Po poročanju Dnevnika  (https://www.dnevnik.si/1042911239)  DARS je pričel z deli na ureditvi dodatnih voznih pasov na izvoznih krakih avtocestnega priključka Arja vas. S tem posegom bodo omogočili lažje vključevanje v promet tistim voznikom, ki zavijajo desno. Vsi, ki bodo zavijali levo bodo po novem imeli v uporabi semafor, ki bi naj po besedah DARS-a preprečeval nastajanje kolon na avtocesti.

»Širitev obeh izvoznih krakov priključka Arja vas v občini Žalec, torej tako iz smeri Ljubljane proti Celju kot iz Celja proti Ljubljani, je začasen ukrep, s katerim želimo v čim večji možni meri urediti promet do izvedbe končne ureditve. Začasen ukrep, katerega osnova je semaforizacija križišč na izvozu z avtoceste, zaradi boljše prepustnosti vključuje tudi širitev izvoznih ramp, kar bo omogočalo boljšo prepustnost vozil, ki bodo zavijala desno in ne bodo podvržena semaforju. Gre torej za začasen mimobežni pas za vozila, ki bodo zavijala desno,« je za Dnevnik posege v Arji vasi opisal Marjan Koler iz službe za komuniciranje v Darsu.

Prihodnji teden bo pričel v Arji vasi delovati tudi Lidlov logistični center, ki bo povečal tovorni promet na dem odseku avtoceste, zato se Darsu tudi mudi z omenjenimi deli na tem odseku. Z Lidlovim logističnim centrom je na tem delu avtoceste pričakovati še večje zastoje. Razširitev izvoznih krakov in semaforizacija križišča so le začasne rešitve, ki bi naj rešile težave z vse gostejšim prometom. »Ti ukrepi bodo hkrati zagotavljali boljšo varnost prometa na avtocesti, saj bodo detektorske zanke na izvozu z avtoceste krmilile delovanje semaforja tako, da ne bo prihajalo do stoječih kolon na avtocesti,« je še povedal Koler. Vrednost teh del ocenjujejo na 275.000 evrov brez davka na dodano vrednost. Dela izvaja družba VOC, semaforizacijo pa bo uredilo podjetje Asist iz Ljubljane. V načrtu imajo, da bodo dela zaključena do sredine novembra.

V nadaljevanju bo na tem odseku zgrajeno povsem novo križišče Diverging diamond interchange (DDI), pri katerem se z križanjem in semaforiziranjem izognemu zavijanju levo. Prvo takšno križišče so zgradili v Združenih državah Amerike, sedaj pa jih najdemo tudi v Franciji in na Danskem.

Gre za nujen poseg v avtocestni odsek, saj je križišče, ki je uporabi danes bilo namenu predano leta 1997 in ima obliko diamanta in ne sledi več gostoti današnjega prometa. V ta namen je Občina Žalec naročila študijo širitve poslovne cone Arnovski gozd z navezavo na cestno omrežje in avtocestni priključek Arja vas. Za najbolj ustrezno se je pokazala oblika križišča DDI, ki povezuje krake avtocestnega priključka z regionalno cesto. V ta namen mora Dars sedaj izvesti javno naročilo za projektno dokumentacijo celotnega vplivnega območja, ki bo podlaga za izvedbo rekonstrukcije na celotnem odseku. Pri projektu bosta še sodelovala DRSI in Občina Žalec. Končno podobo bi naj izvoz Arja vas dobil leta 2021.

Vir: Dnevnik