Tudi Upravne enote in občina v naši regiji »Uspešno izboljšujejo in skupaj napredujejo«

Foto: Občina Slovenske Konjice

Pretekli teden je na Ministrstvu za javno upravo potekala slavnostna podelitev priznanj rednim in novim uporabnikom modela poimenovanega CAF.  Oznaka CAF pomeni skupni ocenjevalni okvir, ki je orodje s katerim lahko organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, z namenom, da bi izboljšale svoje delovanje.

Na prireditvi je minister Rudi Medved nagovoril vse prisotne in podelil tudi priznanja uporabnikom modela CAF ter jim čestital za pogum in vztrajnost pri uporabi omenjenega modela. Tako so na prireditvi podelili priznanja »CAF začetnik«, ki so ga prejeli uporabniki, ki so v letu 2018 opravili samooceno. V tej kategoriji je priznanje prejela Občina Slovenske Konjice.

Ob tem je direktorica občinske uprave Slovenske Konjice Breda Obrez Preskar povedala: »Namen modela CAF je spodbujati stalne izboljšave in napredek v delovanju občinske uprave. Modelu smo se pridružili z namenom samoocene, da ugotovimo, na katerih področjih slabše delujemo, na katerih boljše ter na podlagi tega pripravimo ukrepe za izboljšanje. Predvsem si želimo, da smo najboljši servis za naše občane.«

Podeljena so bila tudi priznanja »CAF uporabnik«, ki so ga prejeli uporabniki, ki so v letu 2018 opravili ponovno redno samoocenjevanje. Omenjeno priznanje sta prejeli tudi Upravna enota Laško in Upravna enota Šmarje pri Jelšah. Na prireditvi je minister podelil tudi diplome za sodelovanje, katere so bile podeljene prijaviteljem, ki so sodelovali v 2. pilotnih projektih CAF EPI. To prestižno priznanje je med drugimi prejela tudi Upravna enota Celje.

Eden od dobitnikov nagrade je povedal, da so model pričeli uporabljati že pred 15. leti, saj se zavedajo, da je kakovost pomembna. Za konec je še dodal: »Kdor ne napreduje, nazaduje. Potrebno se je stalno izboljševati, kajti na ta način se lahko vsi vključimo v proces dela, to ponotranjimo in ustvarjamo možnosti za boljše delo v javni upravi.«

M.I.