V celjski bolnišnici se soočajo s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege

Foto: sb-celje.si

Na bolnišničnih oddelkih Splošne bolnišnice Celje se v zadnjem času soočajo s pomanjkanjem kadra zdravstvene nege. Največji deficit imajo trenutno na področju diplomiranih babic, saj kljub petim ponovljeni  razpisom niso našli dovolj kadra, so za STA sporočili iz celjske bolnišnice. V bolnišnici bi trenutno potrebovali še šest diplomiranih medicinski sester in dva zdravstvena tehnika.

Bolnišnica v tem trenutku zaposluje 30 bolničarjev, 414 zdravstvenih tehnikov, 21 višjih medicinskih sester, 55 medicinskih sester, 446 diplomiranih medicinskih sester, ki so zaposlene za nedoločen čas, 23 je diplomiranih medicinskih sester, ki so zaposlene za določen čas, 17 diplomiranih babic in 10 medicinskih sester z univerzitetno izobrazbo.

Za določen čas so v celjski bolnišnici zaposleni tisti, ki nadomeščajo zaposlene, ki imajo delovna razmerja za nedoločen čas in so dalj časa odsotni. Zaradi tega imajo dejansko toliko delavcev, kot je zaposlenih za nedoločen čas, so za STA pojasnili v bolnišnici.

Da lahko nudijo neprekinjeno zdravstveno varstvo, morajo prerazporejati kader, oddelki si morajo med sabo nuditi pomoč ter nenazadnje s spremembami v organizaciji dela. Ob tem so v bolnišnici še izpostavili, da osebje v največji meri na razpisih dobijo, vendar je težava, da so to najpogosteje medicinske sestre, ki še nimajo izkušenj, zato ne morejo nemudoma nadomestiti polno usposobljenih medicinskih sester. V bolnišnici ob tem zagotavljajo, da zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege sprejemov bolnikov niso omejevali, poroča STA.

Prepričani so, da je največja težava nastala zaradi številčnosti kadra. Medicinske sestre, ki se želijo danes upokojiti so prišle iz bistveno številčnejše generacije kot je to danes. Razlog po njihovem tiči tudi v prenizkem plačilu ter starajoči se populaciji, ki potrebuje tudi več pomoči. To za zaposlene pomeni več fizičnega dela in psihično obremenitev.

Trenutno se v bolnišnici soočajo tudi s tem, da težko zagotavljajo 24-urno oskrbo bolnikov, saj je veliko medicinskih sester starih več kot 50 let in jim po kolektivni pogodbi za zdravstveno nego ni več potrebno opravljati nočnega dela. Bolnišnica ima sicer veliko mladih medicinskih sester, ki so jih zaposlili po letu 2016 ampak je veliko teh na porodniških dopustih ali pa koristijo odsotnost zaradi starševskega varstva, poleg tega jim nočnega dela ni potrebno opravljati do 3 leta starosti otroka.

V letošnjem letu je bolnišnico zapustilo 54 oseb. Nekaj je bilo upokojitev, nekaj odhodov v druge ustanove. Gre za v zadnjih letih enega največjih števila odhodov, poroča STA.

Vir: STA